Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Mana Cerească Zilnică
 
Pentru a vedea Mana Zilnică pe întregul an faceți click aici
Cântări în noapte - Text zilnic cu explicații
 
Pentru a vedea Cântările în noapte pe întregul an faceți click aici
Cercetaţi Scripturile - 23.08.2014
„Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.” - Matei 22:30
Biblia vorbeşte despre o înviere a tututor celor care sunt în morminte. Ioan 5:28 „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele.” Ap Pavel spune (1 Cor. 15:16-22 „Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. ... Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos”. Dar se ridică întrebarea: care este scopul învierii tuturor oamenilor? Isus spune că va fi o „reînnoire a tuturor lucrurilor” (Mat. 19:28), iar Ap. Petru vorbeşte despre acelaşi lucru în Fapte 3:21: „...pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime”. Ce înseamnă „reînnoirea tuturor lucrurilor”, „aşezarea din nou a tuturor lucrurilor” sau restabilirea lor? Înseamnă refacerea, reaşezarea, restabilirea unor lucruri, stări, împrejurări existente odată, dar care s-au stricat. La creare omul a fost perfect şi a fost aşezat într-un loc perfect, grădina Edenului. Din pricina neascultării, viaţa omului, care putea să continue fără sfârşit dacă asculta, a fost pierdută, şi odată cu ea a fost pierdut şi paradisul perfect şi legătura cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu, din iubire pentru lucrarea mânilor Sale, a găsit soluţia salvării şi refacerii, restabilirii acelor stări perfecte de la început. Pentru aceasta L-a trimis pe unicul Său Fiu ca preţ corespunzător pentru Adam (1 Timotei 2:3-6). El este cel care la a doua venire va reînnoi, reaşeza sau restabili toate lucrurile, şi acesta implică redarea vieţii prin învierea morţilor, apoi educarea lor în dreptate şi adevăr, împăcarea cu Dumnezeu. Despre acest timp citim în Isaia cap. 35, Isaia 11:6-11, Apoc. 21:3, 4, şi în multe alte locuri.

După înviere înmulţirea oamenilor nu va mai continua, fiindcă avem mărturia Domnului nostru la aceasta, că nu se vor mai însura şi mărita. Concluzia este că pământul va fi umplut suficient înainte de începerea învierii, potrivit cuvântului Creatorului către prima pereche de oameni, să „se înmulţească şi să umple pământul” (Geneza 1:28). Deci, acela va fi timpul când viaţa celor treziţi din moarte, condiţiile de mediu, sănătatea, legătura, împăcarea cu Dumnezeu vor trebui restabilite. Vor fi ca îngerii în sensul că îngerii n-au fost creaţi cu putere de înmulţire, ci au fost creaţi individual. Toată omenirea va fi o singură familie, exact cum spune Domnul Isus în Ioan 10:16, „va fi o turmă şi un Păstor”.

Pentru a vedea Scripturile precedente click aici
  Aici găsiți răspunsuri la sute de întrebări biblice și ne puteți trimite
întrebările voastre

NOU!!!
Avem la dispoziţie aplicaţie pentru Android şi Iphone. Puteţi să o găsiţi pe google Play şi App Store: Resurse Creştine sau instalaţi de aici:Dacă doriţi să primiţi articole creştine prin email vă rugăm să vă înregistraţi.
Înregistrare
Lecţii Biblice
În aceste lecţii veţi găsi răspunsuri la multe întrebări şi veţi avea ocazia să analizaţi o mulţime de scripturi

Filmul: "Pentru această cauză"
Un film excepţional care explică de ce a venit Isus în lume şi când va fi stabilită Împărăţia lui Dumnezeu

Literatură Biblică

Avem plăcerea să vă oferim o varietate de cărţi, broşuri, pliante, filme documentare cu conţinut biblic, dintre care unele sunt gratuite

Felicitări Creştine
Aici aveţi posibilitatea să trimiteţi felicitări celor dragi cu diferite ocazii
   FORUM
Vă oferim ocazia de a discuta subiecte biblice în forum
 
De interes Special
 • De ce permite Dumnezeu Răul?
 • Care este Adevărata Biserică a lui Christos
 • De ce a venit Isus într-o perioadă cu mai puţine realizări în lume?
 • Predici Creştine audio
 • Video: Israel împlinind profeţia biblică: Planul lui Dumnezeu pentru Orientul Mijlociu

 • Flag Counter

  Ultimele actualizări

       ,,ADEVĂR PREZENT", este termenul scriptural folosit de către Apostolul Petru în 2 PETRU 1:12: ,,De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi, şi sânteţi tari în ADEVĂRUL PREZENT", (în manuscrisele cele mai vechi şi autentice datate din sec. 3-5 e. n, cum ar fi traducerile: Diaglott; Rotherham; traducerea lui Young). Referindu-se la ADEVĂRUL pe care-l avem în prezent, sau, cum redă Biblia tradusă la 1874, “adevărul de faţă”. În diferite timpuri şi perioade Domnul S-a îngrijit de hrană pentru poporul Său, care să-l susţină spiritual, şi această hrană i-a fost dată progresiv şi a fost actuală şi potrivită pentru fiecare timp, fiind deci ADEVĂR PREZENT pentru acel timp. De aceea, adevărul din prezent include pe lângă acele adevăruri care au fost cunoscute în epocile trecute, şi un adevăr sau o ,,HRANĂ LA VREMEA HOTĂRÂTĂ" (MATEI 24:45), de care Domnul S-a îngrijit pentru perioada noastră. Acest adevăr anunţă PAROUSIA Domnului nostru Isus, adică prezenţa Sa, la a doua venire, care prin această hrană descoperă şi explică multe lucruri, cum sunt cele menţionate mai jos:

      V-aţi gândit vreodatăDumnezeu are un Plan şi că toţi oamenii sunt cuprinşi în el? Este PLANUL DIVIN AL VEACURILOR - revelat în Sfintele Scripturi (Fapte. 20:27; Efes. 1:9; 3:11), plan cu privire la mântuirea şi ,,binecuvântarea"- ,,tuturor neamurilor pământului" ,,în sămânţa lui Avraam" - Geneza 22:18; Gal. 3:8, 29. ATENŢIE! Mântuirea nu numai a creştinilor sau a celor credincioşi, ci a ,,tuturor oamenilor" - 1 Tim. 4:10. Acest Plan arată că este cu putinţă, sub aranjamentele Împărăţiei lui Dumnezeu, ca ,,TOŢI" să vină la înviere - ,,toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele" - Ioan 5:28, 29 - şi să aibă ocazia favorabilă de restabilire la viaţă şi la starea de perfecţiune mintală, morală şi fizică, în deplină armonie şi asemănare cu Creatorul lor, căci Isus ,,S-a dat pe Sine ca preţ de RĂSCUMPĂRARE" pentru toţi - 1 Tim. 2:5, 6. Dacă doriţi să aflaţi mai multe lucruri referitor la opera de răscumpărare prin Domnul nostru Isus vă sugerăm să vedeţi prezentarea următoare:

       În mod sigur v-aţi întrebat de ce Dumnezeu, care este plin de iubire, permite să se întâmple atâtea lucruri rele, sau de ce trebuie să sufere şi oamenii buni? De ce atâţia oameni nevinovaţi sunt afectaţi de calamităţi naturale - inundaţii, incendii, cutremure - războaie, terorism, foamete … şi list a ar putea continua mult. Unde este acel timp despre care Biblia ne spune că – ‘’El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut” (Apoc 21:4). Unde este însă acea împărăţie pe pământ despre care Domnul nostru ne-a învăţat să ne rugăm: "Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, Precum în cer, aşa şi pe pământ?"  Apăsaţi aici pentru a afla mai multe.

      V-aţi întrebat ce se întâmplă cu omul după ce moare? Aceasta este o întrebare care a preocupat pe oameni de secole şi milenii întregi. Mulţumim Domnului că în lumina Bibliei putem avea o speranţă pentru cei dragi ai noştri care nu mai sunt printre noi: "...vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele." Ioan 5:28 Apăsaţi aici pentru a citi mai multe. 

       V-aţi întrebat de ce omenirea trece printr-o perioadă aşa de grea în ultimii ani, în special în ultima sută de ani? De ce lumea face acum aşa mari progrese în cunoaştere, în comparaţie cu trecutul? Este acesta un semn de la Dumnezeu? Ne spune El ceva despre aceasta? Desigur. Profetul Daniel spune: “…căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.Daniel 12:1 Apăsaţi aici pentru a afla ce ne aşteaptă în viitor

       V-aţi întrebat de ce naţiunea lui Israel, o ţară aşa de mică, distrusă până în temelii şi locuitorii ei împrăştiaţi în cele 4 colţuri ale pământului, a revenit după aproape 2000 de ani pe scena lumii şi locuitorii ei au fost aduşi înapoi în ţara lor? Nu împlineşte aceasta Cuvântul lui Dumnezeu?  "Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!Amos 9:14, 15 Apăsaţi aici pentru a citi mai multe.

        De ce oare toţi creştinii sunt în aşteptarea Domnului Isus? Ştim că Domnul ne-a lăsat o frumoasă făgăduinţă: "Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi" (Ioan 14:3). Desigur, Domnul Isus, ca şi Dumnezeu, nu întârzie în împlinirea promisiunilor Sale. Este evident că trăim într-un timp în care mari schimbări se întâmplă în lume, schimbări radicale care au legătură cu întoarcerea Domnului nostru. Apăsaţi aici pentru a citi mai multe.

       MESAJ IMPORTANT: CITIŢI MAI JOS

  De ce oare
  majoritatea creştinilor înţeleg că oamenii răi şi păcătoşi după ce mor merg în iad, sau în chin veşnic? Ştiaţi că în Biblia acceptată de majoritatea creştinilor nu este nici un verset care să conţină cuvântul "iad"? Şi mai mult, că acest cuvânt în original nu înseamnă loc de chin? Pentru a înţelege mai bine acest subiect, vă punem la dispoziţie un studiu detaliat care vă va ajuta să înţelegeţi pe baza Scripturilor adevărul curat despre IAD. Căci Scripturile învaţă Clar cu priviră la iad că...

  2005-2014 Studenţii Bibliei