Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Mana Cerească Zilnică
 
Pentru a vedea Mana Zilnică pe întregul an faceți click aici
Cântări în noapte - Text zilnic cu explicații
 
Pentru a vedea Cântările în noapte pe întregul an faceți click aici
Cercetaţi Scripturile - 06.09.2014
„Fiindcă Fiul Omului a venit să mântuiască ce era pierdut.” - Matei 18:11
Domnul nostru Isus are multe titluri. Unul dintre titlurile Lui este „Fiul Omului”. Dar de ce are El acest titlu, fiindcă viaţa Lui a venit de sus, de la Tatăl, nu de la oameni? N-a fost El Fiul lui Dumnezeu? Un răspuns simplu, scurt şi adevărat ar fi: fiindcă S-a înrudit cu neamul omenesc prin fecioara Maria. Şi tocmai aceasta ni se spune în genealogia Domnului relatată în Evenghelii (Mat. 1; Luca 3). Dar germenul vieţii Sale n-a fost pământesc, ci ceresc; şi cum viaţa vine de la tată, de aceea El este mai întâi Fiul Tatălui Său, al lui Dumnezeu. Maria I-a dat şi I-a întreţinut organismul fizic până la venirea Sa în lume ca om, pentru a-Şi da viaţa ca preţ de răscumpărare, echivalentul lui Adam înainte de a păcătui, o moarte substituitoare, o viaţă perfectă pentru o viaţă perfectă.

Adam a pierdut moştenirea dată de Dumnezeu atât pentru el cât şi pentru copiii lui. Nici unul dintre urmaşi n-a putut pretinde moştenirea. Dacă vreun om ar fi putut vreodată să ţină legea divină în mod perfect, el ar fi avut dreptul la toată moştenirea. „Acela care va face aceste lucruri, va trăi prin ele” (Gal. 3:12). Nici evreii, care se învoiseră prin legământ cu Dumnezeu să ţină legea, n-au fost în stare s-o ţină. Dar la timpul potrivit, Domnul nostru a lăsat gloria naturii spirituale, S-a născut pe pământ ca Omul Isus Cristos. N-a intrat într-un trup, ci a fost făcut trup, pentru puţin timp (Evr. 2:9), a împlinit toate cerinţele legii, fiind ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce (Filip. 2:7, 8). Astfel El a cumpărat cu sângele Său scump (1 Petru 1:18-20) moştenirea pierdută de Adam, omul împreună cu domeniul lui pământesc. De aceea El are dreptul la acea moştenire, „ca să mântuiască ce era pierdut” în păcat şi moarte. Titlul acesta privilegiat, Fiul Omului, El îl va avea toată veşnicia, fiind legat deci, de înrudirea cu neamul omenesc şi de sacrificul Său răscumpărător şi eliberator. „Pentru mine moarte a răbdat, dar eu Lui ce I-am dat?”

Pentru a vedea Scripturile precedente click aici
  Aici găsiți răspunsuri la sute de întrebări biblice și ne puteți trimite
întrebările voastre

NOU!!!
Avem la dispoziţie aplicaţie pentru Android şi Iphone. Puteţi să o găsiţi pe google Play şi App Store: Resurse Creştine sau instalaţi de aici:Dacă doriţi să primiţi articole creştine prin email vă rugăm să vă înregistraţi.
Înregistrare
Lecţii Biblice
În aceste lecţii veţi găsi răspunsuri la multe întrebări şi veţi avea ocazia să analizaţi o mulţime de scripturi

Filmul: "Pentru această cauză"
Un film excepţional care explică de ce a venit Isus în lume şi când va fi stabilită Împărăţia lui Dumnezeu

Literatură Biblică

Avem plăcerea să vă oferim o varietate de cărţi, broşuri, pliante, filme documentare cu conţinut biblic, dintre care unele sunt gratuite

Felicitări Creştine
Aici aveţi posibilitatea să trimiteţi felicitări celor dragi cu diferite ocazii
   FORUM
Vă oferim ocazia de a discuta subiecte biblice în forum
 
De interes Special
 • De ce permite Dumnezeu Răul?
 • Care este Adevărata Biserică a lui Christos
 • De ce a venit Isus într-o perioadă cu mai puţine realizări în lume?
 • Predici Creştine audio
 • Video: Israel împlinind profeţia biblică: Planul lui Dumnezeu pentru Orientul Mijlociu

 • Flag Counter

  Ultimele actualizări

       ,,ADEVĂR PREZENT", este termenul scriptural folosit de către Apostolul Petru în 2 PETRU 1:12: ,,De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi, şi sânteţi tari în ADEVĂRUL PREZENT", (în manuscrisele cele mai vechi şi autentice datate din sec. 3-5 e. n, cum ar fi traducerile: Diaglott; Rotherham; traducerea lui Young). Referindu-se la ADEVĂRUL pe care-l avem în prezent, sau, cum redă Biblia tradusă la 1874, “adevărul de faţă”. În diferite timpuri şi perioade Domnul S-a îngrijit de hrană pentru poporul Său, care să-l susţină spiritual, şi această hrană i-a fost dată progresiv şi a fost actuală şi potrivită pentru fiecare timp, fiind deci ADEVĂR PREZENT pentru acel timp. De aceea, adevărul din prezent include pe lângă acele adevăruri care au fost cunoscute în epocile trecute, şi un adevăr sau o ,,HRANĂ LA VREMEA HOTĂRÂTĂ" (MATEI 24:45), de care Domnul S-a îngrijit pentru perioada noastră. Acest adevăr anunţă PAROUSIA Domnului nostru Isus, adică prezenţa Sa, la a doua venire, care prin această hrană descoperă şi explică multe lucruri, cum sunt cele menţionate mai jos:

      V-aţi gândit vreodatăDumnezeu are un Plan şi că toţi oamenii sunt cuprinşi în el? Este PLANUL DIVIN AL VEACURILOR - revelat în Sfintele Scripturi (Fapte. 20:27; Efes. 1:9; 3:11), plan cu privire la mântuirea şi ,,binecuvântarea"- ,,tuturor neamurilor pământului" ,,în sămânţa lui Avraam" - Geneza 22:18; Gal. 3:8, 29. ATENŢIE! Mântuirea nu numai a creştinilor sau a celor credincioşi, ci a ,,tuturor oamenilor" - 1 Tim. 4:10. Acest Plan arată că este cu putinţă, sub aranjamentele Împărăţiei lui Dumnezeu, ca ,,TOŢI" să vină la înviere - ,,toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele" - Ioan 5:28, 29 - şi să aibă ocazia favorabilă de restabilire la viaţă şi la starea de perfecţiune mintală, morală şi fizică, în deplină armonie şi asemănare cu Creatorul lor, căci Isus ,,S-a dat pe Sine ca preţ de RĂSCUMPĂRARE" pentru toţi - 1 Tim. 2:5, 6. Dacă doriţi să aflaţi mai multe lucruri referitor la opera de răscumpărare prin Domnul nostru Isus vă sugerăm să vedeţi prezentarea următoare:

       În mod sigur v-aţi întrebat de ce Dumnezeu, care este plin de iubire, permite să se întâmple atâtea lucruri rele, sau de ce trebuie să sufere şi oamenii buni? De ce atâţia oameni nevinovaţi sunt afectaţi de calamităţi naturale - inundaţii, incendii, cutremure - războaie, terorism, foamete … şi list a ar putea continua mult. Unde este acel timp despre care Biblia ne spune că – ‘’El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut” (Apoc 21:4). Unde este însă acea împărăţie pe pământ despre care Domnul nostru ne-a învăţat să ne rugăm: "Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, Precum în cer, aşa şi pe pământ?"  Apăsaţi aici pentru a afla mai multe.

      V-aţi întrebat ce se întâmplă cu omul după ce moare? Aceasta este o întrebare care a preocupat pe oameni de secole şi milenii întregi. Mulţumim Domnului că în lumina Bibliei putem avea o speranţă pentru cei dragi ai noştri care nu mai sunt printre noi: "...vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele." Ioan 5:28 Apăsaţi aici pentru a citi mai multe. 

       V-aţi întrebat de ce omenirea trece printr-o perioadă aşa de grea în ultimii ani, în special în ultima sută de ani? De ce lumea face acum aşa mari progrese în cunoaştere, în comparaţie cu trecutul? Este acesta un semn de la Dumnezeu? Ne spune El ceva despre aceasta? Desigur. Profetul Daniel spune: “…căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.Daniel 12:1 Apăsaţi aici pentru a afla ce ne aşteaptă în viitor

       V-aţi întrebat de ce naţiunea lui Israel, o ţară aşa de mică, distrusă până în temelii şi locuitorii ei împrăştiaţi în cele 4 colţuri ale pământului, a revenit după aproape 2000 de ani pe scena lumii şi locuitorii ei au fost aduşi înapoi în ţara lor? Nu împlineşte aceasta Cuvântul lui Dumnezeu?  "Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!Amos 9:14, 15 Apăsaţi aici pentru a citi mai multe.

        De ce oare toţi creştinii sunt în aşteptarea Domnului Isus? Ştim că Domnul ne-a lăsat o frumoasă făgăduinţă: "Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi" (Ioan 14:3). Desigur, Domnul Isus, ca şi Dumnezeu, nu întârzie în împlinirea promisiunilor Sale. Este evident că trăim într-un timp în care mari schimbări se întâmplă în lume, schimbări radicale care au legătură cu întoarcerea Domnului nostru. Apăsaţi aici pentru a citi mai multe.

       MESAJ IMPORTANT: CITIŢI MAI JOS

  De ce oare
  majoritatea creştinilor înţeleg că oamenii răi şi păcătoşi după ce mor merg în iad, sau în chin veşnic? Ştiaţi că în Biblia acceptată de majoritatea creştinilor nu este nici un verset care să conţină cuvântul "iad"? Şi mai mult, că acest cuvânt în original nu înseamnă loc de chin? Pentru a înţelege mai bine acest subiect, vă punem la dispoziţie un studiu detaliat care vă va ajuta să înţelegeţi pe baza Scripturilor adevărul curat despre IAD. Căci Scripturile învaţă Clar cu priviră la iad că...

  2005-2014 Studenţii Bibliei