Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine


Vă oferim posibilitatea să ascultaţi Biblia Audio
  Caută in Biblie2.1 Galateni
Cautare in Biblie
Selectati Biblia:Introduceti un pasaj din biblie: un capitol sau o scriptura:

Exemplu: Ioan 4; Rom 5:8;
 

Introduceti un cuvint sau mai multe, sau o expresie:


Cauta:
Limitati selectia la:
   

Ati Cautat: Galateni
Stergeti tot din forma de mai sus Schimbati ultima cautare Ajutor(Engleza)

 
Galateni 1

Previous Book Previous Chapter Show Entire Chapter Next Chapter Next Book:


1Pavel, apostol nu dela oameni, nici printr'un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L -a înviat din morţi,
2şi toţi fraţii cari sînt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei:
3Har şi pace vouă dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Domnul nostru Isus Hristos!
4El S'a dat pe Sine însuş pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.
5A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
6Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v'a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie.
7Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sînt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
8Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v'am propovăduit -o noi, să fie anatema!
9Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit -o, să fie anatema!
10Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n'aş fi robul lui Hristos.
11Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obîrşie omenească;
12pentrucă, n'am primit -o, nici n'am învăţat -o dela vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.
13Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea Iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu, şi făceam prăpăd în ea;
14şi cum eram mai înaintat în religiunea Iudeilor de cît mulţi din neamul meu, de o vîrstă cu mine. Eram însufleţit de o rîvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti.
15Dar cînd Dumnezeu-care m'a pus deoparte din pîntecele maicii mele, şi m'a chemat prin harul Său, -a găsit cu cale
16să descopere în mine pe Fiul Său, ca să -L vestesc între Neamuri, îndată, n'am întrebat pe niciun om,
17nici nu m'am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m'am dus în Arabia. Apoi m'am întors din nou la Damasc.
18După trei ani, m'am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa, şi am rămas la el cincisprezece zile.
19Dar n'am văzut pe niciunul altul dintre apostoli, decît pe Iacov, fratele Domnului.
20În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint.
21După aceea m'am dus în ţinuturile Siriei şi Ciliciei.
22Şi eram încă necunoscut la faţă Bisericilor lui Hristos, cari sînt în Iudea.
23Ele auzeau doar spunîndu-se: ,,Cel ce ne prigonea odinioară, acum propovăduieşte credinţa, pe care căuta s'o nimicească odinioară.``
24Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.

Previous Book Previous Chapter Show Entire Chapter Next Chapter Next Book:

 
   

 


©2008-2011 Studentii Bibliei Din Moldova