Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine


Vă oferim posibilitatea să ascultaţi Biblia Audio
  Caută in Biblie2.1 Matei
Cautare in Biblie
Selectati Biblia:Introduceti un pasaj din biblie: un capitol sau o scriptura:

Exemplu: Ioan 4; Rom 5:8;
 

Introduceti un cuvint sau mai multe, sau o expresie:


Cauta:
Limitati selectia la:
   

Ati Cautat: Matei
Stergeti tot din forma de mai sus Schimbati ultima cautare Ajutor(Engleza)

 
Matei 1

Previous Book Previous Chapter Show Entire Chapter Next Chapter Next Book:


1Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
2Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
3Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
4Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
5Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
6Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
7Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
8Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
9Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;
10Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
11Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.
12După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;
13Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
14Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
15Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
16Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S'a născut Isus, care Se cheamă Hristos.
17Deci, dela Avraam pînă la David, sînt patrusprezece neamuri de toate; dela David pînă la strămutarea în Babilon sînt patrusprezece neamuri; şi dela strămutarea în Babilon pînă la Hristos, sînt patrusprezece neamuri.
18Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s'a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt.
19Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s'o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi -a pus de gînd s'o lase pe ascuns.
20Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s'a arătat în vis un înger al Domnului, şi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s'a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.
21Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui de păcatele sale.``
22Toate aceste lucruri s'au întîmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:
23,,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi -i vor pune numele Emanuil``, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi``.
24Cînd s'a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.
25Dar n'a cunoscut -o, pînă ce ea a născut un fiu. Şi el i -a pus numele Isus.

Previous Book Previous Chapter Show Entire Chapter Next Chapter Next Book:

 
   

 


©2008-2011 Studentii Bibliei Din Moldova