Frica

Aici puteti sa puneti intrebari si raspunsuri referitor la Morala, Comportamentul si Dezvoltarea Crestinului

Frica

Mesajde liviuconstantin » Mie Dec 24, 2014 6:15 pm

Geneza 3:10. El a răspuns: "Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns."

Frica este de 2 feluri: O frică sănătoasă de Dumnezeu care este de fapt respect, și o frică care apare ca umare a încălcării unei legi și care automat aduce pedeapsa. Această frică nu este respect ci de fapt îngrozire care terorizează psihicul uman. În zilele noastre, în cercurile religioase, se pune mare accent pe frică.

De fapt frica este agentul numărul 1 care întemeiază o grupare și o menține.

Originea folosirii acestei frici se află în căderea de la Adevăr, cădere ce a intervenit imediat după moartea apostolilor. Căci imediat după ce ei au adormit, vrăjmașul a semănat neghina lui și din puritatea învățăturilor Domnului Isus și a apostolilor Săi nu a mai rămas decât foarte puțin. Vedem din cartea Apocalipsei cum bisericile se degradează în timp și cum albul pur original se transformă tot mai mult în întinare (Apoc. 6)

Mesajul inițial este corupt și devine dintr-o Veste Bună: Mesia a sosit, a răscumpărat omenirea iar acum caută ucenici în ale preoției Levitice, schimbat cu un mesaj de groază și teroare: Vino imediat la noi ca să scapi de torturile pe care Dumnezeu ți le-a pregătit de nu treci de partea noastră.

Și astfel, bazat pe acest mesaj de Veste Ne-bună oamenii au devenit creștini pe hârtiile omenești de evidență. În timp, degradarea și înnegrirea Adevărului au devenit tot mai clare, abuzurile Fariseilor Nicolaiți devenind atât de mari încât ele n-au mai putut fi suportate și oameni care au cerut să fie vase de lucru ale Domnului au devenit și ei au început să trâmbițeze adevărurile demult îngropate. Trâmbițele lor au deșteptat o parte din Creștinătate și mulți au deschis ochii la greșelile făcute de-a lungul istoriei. Pe măsură ce trâmbițele au răsunat, cei ce au avut urechi de auzit chemarea cerească, au urmat chemarea. Dar pe măsură ce trâmbițele se apropiau tot mai mult de ultima, a 7-a care avea să devină ultima trâmbiță, completă, perfectă în restaurarea Adevărului inițial, tot mai puțini au urmat chemarea.

Ce i-a împiedicat?

Frica

Căci Mama inițială care a omorât pe toți acei care au spus Adevărul de-a lungul timpului începând cu Arius, apoi Miguel Servetus și terminând cu Martin Luther pe care a dorit să-l omoare dar n-a reușit, ea a transmis fiicelor ei mesajul corupt: Aruncă-te repede în apă ca să scapi de torturile lui Dumnezeu. Astfel musca din untedelemnul curat al Domnului s-a strecurat și ea și numai după 7 curățiri mesajul inițial a fost restaurat.

Frica deci este numitorul comun al mamei și al fiicelor ei. Popii și Păstorii își terorizează turmele și pe cei din jurul lor cu același mesaj fals: Acum e momentul să scapi, și numai la noi este scăparea. Acesta este mesajul Babilonic. Un mesaj fals, o Veste Ne-bună. Descriind cu lux de amănunte în predici torturile care așteaptă pe cei ce nu sunt din grupul lor, Nicolaiții moderni duc astfel mai departe ceea ce au primit de la mama lor.
Căci în cartea Apocalipsei (Apoc. 17:5) este descrisă o mamă care este o curvă de fapt căci nu lucrează pentru Soțul ei ci pentru adversarul Soțului. Dacă este mamă, înseamnă că a dat naștere la ceva și tot cartea Apocalipsei ne lămurește în același loc că este vorba de mai multe curve, adică deșii s-au desprins din ea, i se aseamănă la caracter. Ni se mai spune că acest mesaj al curviei este purtat pe frunte și că este o taină, adică un mesaj ascuns ce nu poate fi înțeles decât dacă Domnul face de cunoscut cuiva prin deschiderea ochilor înțelegerii.

Deci începem să observăm că există un fir care leagă și mama și fiicele, un numitor comun lor. Această legare este pomenită de însuși Domnul care văzând viitorul a prevăzut că neghina va fi mai numeroasă și că cei mai mulți se declară creștini prin faptul că sunt botezați în apă și astfel au scăpat de iad, dar neînțelegând de fapt că nu acesta este de fapt scopul marii trimiteri de la Matei 28 ci că de fapt Domnul și-a trimis apostolii Săi să facă ucenici. Astfel totul devine o taină pentru ei. Legarea neghinei Babilonice este însă hotărâtă: (Matei 13:30) după cum este hotărâtă și arderea ei adică eliminarea minciunii. Apostolul Pavel vede și el arderea minciunii:

1 Cor. 3:13. lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată.
15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.

Ultimul verset arată că păstorii Babilonului vor fi mântuiți dar vor avea de suferit. Își vor pierde răsplata care ei înșiși o propagă în mod fals: trecerea tuturor în cer. Nu toți au parte de chemarea cerească (Evr 3:1) iar cei ce au parte de chemarea cerească trebuie să facă dovada curajului de a trece peste barajul de minciuni Babilonic, ruperea de minciuna mamei și a teroarei psihice care o poartă, trebuie să primească Adevărul și astfel să fie conceput de acest Adevăr la o natură spirituală nouă, o făptură nouă care va avea onoare de a vedea pe Domnul și pe Dumnezeu-Tatăl așa cum sunt: ființe spirituale văzute doar de ființele spirituale.(1 Ioan 3:2)

Mai mult, ucenicul chemat să devină mădular al Marelui Preot trebuie să lase burduful vechi și să accepte vinul nou, curățit de otrava femeii care a dat tuturor să bea și care i-a îmbătat de cap, crezând astfel minciunile ei. Și deșii este numit vin nou căci învățătura pare nouă, el este de fapt cel mai vechi vin, care merge înapoi până la Domnul și apostolii Săi. Acesta este vin curat, care nu îmbată așa cum a îmbătat-o pe curvă și pe fiicele ei și care nu se mai pot trezi din beția produsă de potirul de aur al curvei (Apoc 17)

De aceea, acestor curve, chiar și expus în mod clar Adevărul pare mai ciudat decât ficțiunea. Beția are efecte ciudate.

Dar, aceest vin curat și neîmbătător va fi servit tuturor oamenilor (Isaia25:6)

Mergând astfel mai departe după ce am observat că numitorul comun al Mamei și fiicelor care formează de fapt Babilonul spiritual plin de confuzie, este propagarea fricii dar nu a fricii sănătoase a respectului ci a celuilalt fel de frică: teroarea psihică. Acum să mai vedem încă un fir care leagă și anume crezul comun. Definiția unui creștin adevărat de către Babilonul spiritual este făcută în baza acceptării acestuia a crezului de la Niceea. Acest crez pus deasupra Bibliei a devenit standardul de măsură al creștinătății. Astfel cel ce nu crede în trinitate, în tortura infinită, și în nemurirea sufletului este considerat eretic și sortit focului care îl va arde dar în așa fel încât nu va muri ci doar se va chinui.

Acest standard fals produce creștini falși. Creștini care se aruncă în apa botezului pentru a scăpa de chinurile veșnice. Deci frica.

Dar Dumnezeu urăște acest fel de frică:
Apoc 21: 8. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua."

Scriptura ne dovedește atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament că trinitatea nu există.
Singurul Dumnezeu adevărat este Yahveh (YHWH) Tatăl.

Exo 3:15 And GodH430 saidH559 moreoverH5750 untoH413 Moses,H4872 ThusH3541 shalt thou sayH559 untoH413 the childrenH1121 of Israel,H3478 The LORDH3068 GodH430 of your fathers,H1 the GodH430 of Abraham,H85 the GodH430 of Isaac,H3327 and the GodH430 of Jacob,H3290 hath sentH7971 me untoH413 you: thisH2088 is my nameH8034 for ever,H5769 and thisH2088 is my memorialH2143 unto all generations.H1755 H1755
Deu 6:4 Hear,H8085 O Israel:H3478 The LORDH3068 our GodH430 is oneH259 LORD:H3068

H3068
יהוה
yehôvâh
yeh-ho-vaw'
From H1961; (the) self Existent or eternal; Jehovah, Jewish national name of God: - Jehovah, the Lord. Compare H3050, H3069.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries

Tot Scriptura ne spune că pedeapsa păcatului este moartea (Rom 6:23) iar moartea este opusul vieții, adică toate simțurile noastre încetează (Psalm 6:5, Ecles 9:10, etc) și deci sufletul moare căci sufletul este însăși ființa vie și nu ceva aparte ( Ezec. 18:4, Gen. 46:26-27, etc). Omul a fost făcut un suflet și nu i sa dat un suflet (Gen 2:7)

Dar trebuia să i se dea lui Satan niște unelte cu care să lucreze, de aceea a fost îngăduită răstălmăcirea, căci dacă Satan n-ar fi apărut cu minciuna, cum ar fi dovedit ucenicul credincioșia sa căutând adevărul? A fost necesar deci pentru a se vedea cine caută cu adevărat.

Iată deci firele care leagă. Folosirea terorismului psihic, și folosirea minciunii prezentate ca adevăr.

Prov 29:25. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.
Mat 8: 26. El le-a zis: "De ce vă este frică, puţin credincioşilor?" Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.

Deci cine are frică are și puțină credință căci frica ia locul credinței și lasă numai puțin loc.

Terorismul acesta psihic a făcut ravagii în creștinătate. Cei mai mulți copii crescuți sub spectrul teroarei față de Dumnezeu ajung să urască acest Dumnezeu când ajung maturi. Terorismul acesta psihic a făcut atei pe bandă rulantă, și cel mai bun exemplu îl avem de la Franța unde teroarea impusă de Nicolaiții papali a ajuns să facă pe oameni să urască pe Dumnezeu și au cerut în schimb Zeița Rațiunii, o femeie pe care au pus-o în locul lui Dumnezeu și inventând astfel umanismul ca religie, în locul religiei adevărate. Dar oamenii au ajuns în această stare datorită minciunilor împământenite de veacuri, minciuni care acum aduc rod: ateismul, umanismul, agnosticismul, etc. etc.

Dar nu este de mirare că s-a ajuns aici. Și nici oamenii nu sunt de condamnat că s-au lepădat de religie. Căci care minte sănătoasă poate să împace declarația Scripturii că Dumnezeu este dragoste, cu declarația că El va chinui pe copiii săi neascultători cu torturi veșnice?

Și care minte sănătoasă poate să împace declarația din Isaia care spune că dragostea Sa este mai mare decât dragostea unei mame față de copilul ei (Isaia 49:15) cu declarația păstorilor Babilonici care susțin că El va chinui pe oamenii nebotezați în denominația lor mai rău decât Hitler, Torquemada, sau Pol-Pot?

Și răspunsul logic și Scriptural este că nu se pot împăca. Dumnezeu este milos față de cei neputincioși și naivi, oameni care nu L-au cunoscut căci a fost prezentat de creștinătate ca un monstru, și tot la fel de adevărat este că El este un foc mistuitor care va mistui (dezintegra complet) pe cei ce nu I se supun în deplină cunoștință, după ce El s-a făcut de cunoscut și după ce S-a descoperit pe deplin, lucru ce se va întâmpla în Mileniu cînd va avea loc și judecata tuturor oamenilor care n-au avut parte de chemarea cerească.

Preamărit să fie Dumnezeu.
liviuconstantin
 
Mesaje: 430
Membru din: Dum Dec 12, 2010 6:45 am

Înapoi la Discutii Referitor la Morala, Comportamentul si Dezvoltarea Crestinului

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 1 vizitator

cron