www.adevarprezent.com

Punem acest forum la dispoziţia celor care doresc să cunoască mai mult din Cuvântul Domnului. Pentru a accesa mai multe resurse vă rugăm să mergeţi la www.adevarprezent.com

Autentificare | Înregistrare

Răspunde
 [ 4 mesaje ] 

Sâm Dec 31, 2011 4:15 pm

Membru din: Mie Dec 28, 2011 4:59 pm
Mesaje: 4

Pacea Domnului!
Ce vrea sa ne spuna Domnul la Matei 24:34 ? Adevarat va spun ca , nu va trece neamul acesta pina se vor itimpla toate aceste lucruri.
Despre care neam este aici vorba ? si cind este inceputul lucrurilor despre care vorbeste Domnul ?
Sus Sus
Profil
 

#

Dum Ian 01, 2012 10:23 pm

Membru din: Dum Dec 12, 2010 6:45 am
Mesaje: 430

Har și Pace
În Matei 24 ni se prezintă pe scurt o istorie a creștinismului. Ni se spune că Templul fizic va fi demolat întrucât rolul său a fost îndeplinit și acum un alt Templu alcătuit din pietre vii se construiește. Ni se mai spune că Evanghelia trebuie să fie propăvăduită tuturor oamenilor ca ei să vină la Dumnezeu și să se întoarcă de la căile lor deșerte. Cei ce vin acum de voie vor primi o arvună cu mult mai mare decât cei ce vor veni în Mileniu. Ei vor fi testați, spălați, pregătiți și dacă vor fi găsiți vrednici până la sfârșit vor deveni regi-preoți vrednici de a fi puși în funcție de mediere între Dumnezeu și om.

Neamul evreu nu va fi stins și va vedea de-a lungul istoriei la ce au întors spatele, căci lor le-a fost promisă această onoare dar ei au respins-o neprimind ca Împărat pe Mesia care îl așteptau. De aceea aici se spune că neamul acesta (Neamul evreu) vor vedea cu ochii lor desfășurarea istoriei și au început a vedea demolarea Templului lor până în ziua de azi când văd că deșii Daniel a furnizat data venirii lui Mesia totuși ei n-au crezut și data a trecut, Mesia a venit dar ei au pierdut ocazia. Azi evreii își pun întrebări mai mult ca oricând despre Mesia și va veni vremea când vor înțelege pe deplin și îl primi și îl vor plânge cum plânge o mamă pe fiul ei preaiubit. Deocamdată înțelegerea lor este împiedicată de "Izabela" și fiicele ei care prezintă o imagine falsă a rolului lui Mesia și a Bisericii Sale, un rol pe care evreii nu-l pot primi și accepta.
Sus Sus
Profil
 

#

Mar Mai 01, 2012 2:56 pm

Membru din: Mie Dec 28, 2011 4:59 pm
Mesaje: 4

Pace !
Din studiu 4 cap 12 Marea profetie a Domnului nostru.De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi îi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara* este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că El [Împărăţia lui Dumnezeu — Luca 17:21] este aproape, la uşi. Adevărat vă spun, nu va trece generaţia aceasta până nu se vor întâmpla toate acestea. Cerul şi pământul [ordinea eclesiastică şi socială de astăzi] vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece nicidecum.” Mat. 24:32-35.


--------------------------------------------------------------------------------
*Evreii împărţeau anul lor în două sezoane: vara şi iarna.
--------------------------------------------------------------------------------

Necredincioşii s-au agăţat de acest pasaj pretinzând că în mod evident n-a fost împlinit, şi ca atare dovedeşte că Domnul nostru a fost un profet mincinos. Ei aplică profeţia în întregime la necazurile legate de căderea statului naţional Israel, în anul 70 d. Cr., şi remarcă dispreţuitor că generaţia aceea şi multe altele au trecut fără a vedea împlinirea „tuturor acestor lucruri”. Răspunsul nostru la aceasta este, desigur, că profeţia Domnului nostru nu este înţeleasă — că ea s-a referit numai în parte la strâmtorarea asupra Israelului, care a culminat în anul 70 d. Cr.

Dar pentru a răspunde la obiecţie, anumiţi scriitori creştini au ajuns să susţină că cuvintele „generaţia aceasta” înseamnă de fapt acest neam, evreii, nu va trece până când toate aceste preziceri se vor împlini.

Dar noi trebuie să contestăm această interpretare din câteva motive:

(1) Deşi se poate spune că cuvintele „generaţie” şi „neam” vin dintr-o rădăcină sau punct de plecare comun, totuşi ele nu sunt identice; şi în utilizare scripturală cele două cuvinte sunt cu totul distincte.


Să observăm că în Noul Testament, când cuvântul generaţie este folosit cu sensul de neam sau urmaşi, este întotdeauna din cuvântul grecesc gennema (ca în Matei 3:7; 12:34; 23:33; Luca 3:7) sau din genos (ca în 1 Petru 2:9). Dar în cele trei relatări ale acestei profeţii, Domnului nostru I se atribuie folosirea unui cuvânt grecesc cu totul diferit (genea), care nu înseamnă neam, ci are aceeaşi semnificaţie ca şi cuvântul nostru generaţie. Alte utilizări ale acestui cuvânt grecesc (genea) dovedesc faptul că nu este folosit cu semnificaţia de neam, ci cu referire la oameni care trăiesc în acelaşi timp, contemporani. Cităm ca dovadă: Mat. 1:17; 11:16; 12:41; 23:36; Luca 11:50, 51; 16:8; Fapt. 13:36; Col. 1:26; Evr. 3:10.

(2) Domnul nostru nu S-a putut referi la neamul evreiesc şi ar fi fost nepotrivit să folosească un cuvânt grecesc cu semnificaţia de neam, deoarece neamul evreiesc n-a fost subiectul întrebării apostolilor şi nici al profeţiei Domnului ca răspuns la ea. Israelul de abia că este menţionat în profeţie, şi dacă ar fi spus: Acest neam nu va trece până nu se vor împlini toate, ar fi lăsat problema deschisă pentru întrebarea la care sau la ce neam Se referea, deoarece nu este indicat nici un neam anume. De aceea, dacă cuvântul ar însemna neam, ar fi tot atât de potrivit să se spună că se referă la neamul omenesc, cum ar fi şi să se spună că se referă la neamul evreiesc.

Dar înţelegând că genea aici, ca şi în alte locuri, înseamnă generaţie, şi recunoscând că cuvintele Domnului nostru au fost o profeţie care cuprinde tot Veacul Evanghelic, nu avem nici o dificultate să înţelegem că declaraţia înseamnă: „Această generaţie [care va fi martora semnelor de care sau interesat apostolii şi care tocmai au fost enumerate de către Domnul nostru — şi anume: întunecarea soarelui, a lunii şi căderea stelelor] — această generaţie nu va trece până nu se vor împlini toate acestea”. Cu alte cuvinte, semnele menţionate se vor întâmpla în perioada unei generaţii la încheierea veacului.Înmugurirea smochinului poate să fi fost o remarcă întâmplătoare, dar noi înclinăm să credem că n-a fost. Împrejurarea specială relatată, în care Domnul nostru a blestemat un smochin care nu avea roade şi care s-a uscat imediat (Mat. 21:19, 20), ne face să credem că se poate înţelege că smochinul din această profeţie semnifică naţiunea iudee. Dacă este aşa, acest semn se împlineşte vizibil; pentru că, nu numai că mii de israeliţi se întorc în Palestina, ci, aşa cum ştim cu toţii, mişcarea sionistă a luat acum aşa proporţii încât să justifice convenţiile reprezentanţilor din toate părţile lumii de a se întâlni an de an pentru a pune într-o formă practică propunerea de reorganizare a unui stat evreu în Palestina. Aceşti muguri vor prospera, dar nu vor face roade perfecte înainte de octombrie 1914 — sfârşitul deplin al „timpurilor neamurilor”.

O „generaţie” poate fi socotită ca echivalentul unui secol (practic limita prezentă) sau o sută douăzeci de ani, viaţa lui Moise şi limita scripturală (Gen. 6:3). Socotind o sută de ani din 1780, data primului semn, limita ar ajunge la 1880; şi, după înţelegerea noastră, fiecare punct prezis a început să se împlinească la acea dată; timpul „secerişului” sau strângerii începând din octombrie 1874; organizarea Împărăţiei şi luarea de către Domnul nostru a marii Sale puteri ca Împărat, în aprilie 1878; şi timpul de strâmtorare sau „ziua mâniei” care a început în octombrie 1874 şi se va sfârşi în jurul lui 1915; şi înmugurirea smochinului. Cei care doresc pot spune fără a fi nepotrivit că secolul sau generaţia s-ar putea socoti tot aşa de potrivit de la ultimul semn, căderea stelelor, ca şi de la primul, întunecarea soarelui şi a lunii: şi un secol care ar începe la 1833 ar fi încă departe de a fi sfârşit. Mulţi sunt în viaţă care au fost martorii semnului căderii stelelor. Cei care umblă cu noi în lumina adevărului prezent nu aşteaptă să vină lucrurile care sunt deja aici, ci aşteaptă terminarea evenimentelor care sunt deja în desfăşurare. Or, deoarece Învăţătorul a spus, „Când veţi vedea toate aceste lucruri”, şi deoarece „semnul Fiului Omului în cer”, înmugurirea smochinului şi adunarea „aleşilor” sunt socotite printre semne, n-ar fi nepotrivit să socotim „generaţia” de la 1878 până la 1914 — 36 de ani şi jumătate — cam media vieţii umane astăzi.

„Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni, nici chiar îngerii din ceruri, ci numai Tatăl” (Mat. 24:36, manuscrisul sinaitic. Compară cu Marcu 13:32, 33). „Luaţi seama: vegheaţi şi rugaţi-vă căci nu ştiţi când va fi timpul acela.”

Pentru mulţi, aceste cuvinte par să implice mult mai mult decât exprimă ele: ei se gândesc la ele ca şi cum ar pune un lacăt şi ar face inutile toate profeţiile Bibliei — ca şi cum Domnul nostru ar fi spus: „Nimeni nu va şti niciodată”, în timp ce El a spus doar, „Nimeni nu ştie [acum]”, referinduSe numai la persoanele care-L ascultau — cărora nu era potrivit să le fie revelate timpurile şi perioadele exacte. Cine se poate îndoi că „îngerii din cer” şi „Fiul” ştiu acum, pe deplin şi clar, lucrurile care au înaintat atât de aproape de împlinire? Şi dacă ei nu sunt acum împiedicaţi de a cunoaşte, după declaraţia din acest verset, nici sfinţii Domnului acum nu sunt împiedicaţi sau restrânşi de acest verset să caute o înţelegere a întregului adevăr „scris mai înainte pentru învăţătura noastră”. Într-adevăr, deoarece în mare măsură n-a fost voinţa Tatălui ca poporul Lui atunci, nici până la vremea când au fost rupte* „peceţile”, să cunoască data, de aceea Domnul nostru a descris mersul evenimentelor şi i-a asigurat că dacă vor veghea şi se vor ruga şi vor continua astfel să fie credincioşi, la timpul potrivit ei nu vor fi lăsaţi în întuneric, ci vor vedea şi vor şti.
Dumnezeu, prin profetul Daniel, a arătat că în acest timp „cei înţelepţi vor înţelege” viziunea şi profeţia, şi „nici unul din cei răi nu va înţelege” (Dan. 12:9, 10). Apostolul Pavel adaugă la aceasta: „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ”, deşi în acest fel va veni peste toată lumea. „Vegheaţi deci tot timpul [pentru ca la timpul cuvenit să puteţi şti] şi rugaţi-vă ca să fiţi socotiţi vrednici să scăpaţi de toate acestea care se vor întâmpla.”
Sus Sus
Profil
 

#

Lun Mai 07, 2012 5:06 am

Membru din: Dum Dec 12, 2010 6:45 am
Mesaje: 430

Har și Pace
În adevăr sunt de acord despre ce s-a spus în legătură cu sfârșitul acestui veac rău. Israelul trupesc este din nou pe hartă și este amenințat din toate părțile. Dar Israelul trupesc este apărat nu de oamenii de pe Pământ cu arme omenești, ci Israel este apărat de Dumnezeu și cine vrea să se atingă de Israel va fi zdrobit ca să se arate tuturor cine este de partea sa.
Campania internațională de denigrare și învinuire a evreilor și a Israelului dusă de arabi și așa-ziși creștini în spatele cărora se află Satan, este în plină desfășurare și tot mai mulți încep să creadă că Israel și evreii sunt răspunzători de toate relele din lume. Dar ochii lor orbiți de dumnezeul veacului acestuia vor fi deschiși și vor vedea nu numai că Israel nu va mai fi niciodată desființat ci chiar mai mult că toți vor trebui să vină la Ierusalim să se închine.
Dar deocamdată istoria își urmează cursul ca și la prima venire a Domnului. Atunci, mulți se așteptau la evenimente spectaculoase și nevăzând nimic spectaculos au întors spatele chemării. Atunci, deșii profeția lui Daniel a dat data exactă a venirii lui Mesia, mulți au ales să o răstălmăcească. Deșii Ioan Botezătorul a mers în duhul și puterea lui Ilie, mulți au dat din umeri.Tocmai aceia care trebuiau să știe și să aprobe, tocmai ei s-au împotrivit.
Și azi este la fel.
Ca și Fariseii din trecut avem Fariseii de azi. Ei se îmbracă la fel, gândesc la fel, se așteaptă la plecăciuni și onoruri, și propăvăduiesc o Evanghelie lumească după gândirea lor.
Avem și oamenii care ascultau orbește de mai-marii lor fără să judece ei înșiși.
Groaza de atunci împiedică și azi gândirea, Babilonul este plin de confuzie și totuși refuză claritatea, este bolnav și totuși refuză vindecarea.
Adevărul sună mai ciudat decât ficțiunea.
Avem și conduceri care caută să placă oamenilor dând tot felul de legi împotriva legilor lui Dumnezeu (legalizarea avorturilor care este de fapt măcelărire de copii), dând onoruri și drepturi aberante homosexualilor (drept de înfiere de copii), etc. Conducerile acestea moderne fac ce făcea și conducerea de atunci din Israel, ele își pleacă urechea către Izabela și fiicele ei care dansează înaintea ei și cer capul lui Ioan după cum au cerut și în trecut.
Avem și mâna aceea mică de oameni care urmau pe Domnul în liniște, fără fanfară, fără tam-tam și care erau disprețuiți ca fiind nebuni și fără minte.
Istoria se repetă, numai tehnologia a evoluat, în rest omul e la fel de orb și la fel neștiutor despre adevăratul plan al lui Dumnezeu.
Dar, după această ultimă confruntare dintre Dumnezeu și ai Săi și dintre Satan și ai săi vine vremea când vălul este luat și orice ochi va vedea și se va bucura.
Dar înainte de aceasta vine o perioadă de chin și durere cum n-a mai fost și nici nu va mai fi. Financierii lumii, ca niște lipitori, sug vlaga din oameni până acolo că săracii oameni lucrează doar pentru o mâncare ca să poată venii din nou la muncă a doua zi să producă și mai mult pentru multimiliardarii care nu se mai satură. Asta va culmina într-o explozie la nivel mondial, haos, anarhie și războaie între țări.
Deci, trag concluzia în final că semnele schimbării de guvern sunt în plină desfășurare. Dar trecerea de la guvernarea omenească la cea Dumnezeiască nu se face ușor. După cum nici un guvern totalitar nu lasă puterea din mână fără luptă crâncenă, tot așa nici dumnezeul veacului acestuia nu se lasă legat pentru a fi aruncat în efă.
Cu pace
Sus Sus
Profil
 
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Răspunde
 [ 4 mesaje ] 

Ora este UTC


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum


Căutare după:
Mergi la:  
cron