Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

1 Octombrie

Ce seamănă omul, aceea va și secera. Galateni 6:7

În timp ce fiecare faptă, cuvânt și gând își au influența lor asupra rezultatelor finale din viața fiecărui creștin, cu toate acestea nu un singur gând, nu un singur cuvânt, nu o singură faptă are greutatea hotărâtoare, fie pentru bine fie pentru rău. Cu cât suntem mai loiali, cu cât suntem mai credincioși și cu cât alunecăm mai puțin, cu atât vom fi mai asemenea Răscumpărătorului nostru și cu atât mai strălucitoare va fi răsplata noastră, căci, așa cum declară apostolul, “O stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și cu învierea morților". Deci, aceia care sunt din lume pot ști că orice faptă bună sau rea a lor va avea o greutate și influență în privința încercării lor pentru viață sau moarte sub aranjamentele împărăției mesianice. Și fiecare creștin care a intrat în legământ să fie mort cu Cristos ca să poată și trăi împreună cu El, să sufere cu Cristos ca să poată și domni cu El — toți aceștia ar trebui să știe că fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare faptă are o influență pentru marile rezultate. Așadar, după cum spune apostolul, toți aceștia ar trebui să umble în viață cu precauție, cu înțelepciune, căutând să cunoască și să facă lucrurile plăcute lui Dumnezeu, și să ajungă la cea mai înaltă răsplată. W. T. 1913-127 (R 5226:5) (Cântarea 200)

 

2 Octombrie

Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v‑a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4:32

Absolut fiecare dintre noile creaturi, fiii lui Dumnezeu, acceptați prin meritul lui Isus, este socotit răspunzător pentru propriile lui slăbiciuni; dar puterea divină a asigurat anularea acestora fără obligație prin Cristos, pe baza recunoașterii și a cererii de iertare. Dar iertarea acestor greșeli ale copiilor lui Dumnezeu va depinde de faptul dacă ei au un spirit de iertare față de frați, căci, “dacă nu vă iertați din inimă greșelile unii altora, nici Tatăl vostru Ceresc nu vă va ierta". “Cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură" de bunăvoință împărțiți altora, cu aceeași vi se va împărți și vouă. Cât de minunate sunt aranjamentele divine! Cât de binecuvântate, cât de profitabile pentru noi, cât de folositoare în pregătirea noastră pentru împărăție! W. T. 1912-359 (R 5135:4) (Cântarea 322)

 

3 Octombrie

Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămân în dragostea Lui. Ioan 15:10

Preaiubiților, să fim mai atenți ca oricând în privința Cuvântului Domnului; să nu dăm din neglijență dovadă de slăbire a iubirii. Domnul nostru arată că menținerea Lui în iubirea Tatălui, ca Fiu preaiubit, cu tot ce implică aceasta, a fost datorită ascultării Sale față de voința Tatălui; și că urmând aceeași direcție, El trebuie să ceară ca noi să fim ascultători de El dacă vrem să rămânem în iubirea Lui și să împărtășim tronul și gloria Lui. Instrucțiunile și poruncile Domnului nostru nu au intenția de a ne înspăimânta, nici de a ne lipsi de fericire. Dimpotrivă, “V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină" (Ioan 15:11). Cei care dau dovada cea mai sigură că trăiesc cel mai aproape de Domnul știu bine că ascultarea de cuvintele Domnului, împreună cu privilegiul astfel obținut de a rămâne în El și în iubirea Lui, este cea mai mare bucurie, o bucurie care depășește toate plăcerile neînsemnate pe care le oferă lumea. Este bucuria și pacea care “întrec orice pricepere", care stăpânesc în inima noastră și care aduc cu ele promisiunea, asigurarea nu numai “a vieții de acum, îdarș și a celei viitoare". W. T. 1912-259 (R 5082:6) (Cântarea 317)

 

4 Octombrie

Cât este ziuă, trebuie să împlinesc lucrările … vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9:4

Întreabă-te: “Ce fac eu?" Apoi pune deoparte greutățile și piedicile și înmulțește-ți eforturile. Fii sigur că dacă nu ești servitor al adevărului în vreunul din multele moduri deschise acum, ești nevrednic de el și îl vei pierde, pentru că acum este secerișul, timpul de cernere și separare. Diferite lucruri vor contribui ca să te îndepărteze de la adevăr; tați, mame, fii și fiice, frați și surori se vor împotrivi și vor căuta să te despartă de adevăr și de serviciul lui. Trebuie să-ți amintești cuvintele Domnului că “secerișul" nu este un timp de pace, ci dimpotrivă, va produce cu siguranță separare și înstrăinare între grâul adevărat și toți ceilalți. Fii atent și adună cuvintele Lui cu privire la acest subiect. (Matei 10:30-39 și Luca 18:28-30) W. T. 1887-Sept. p. 2 (R 969:5) (Cântarea 179)

 

5 Octombrie

Pot totul în Hristos, care mă întărește. Filipeni 4:13

Fie că s-au născut cu prea multă sau cu prea puțină apreciere de sine, aceia care intră în familia lui Dumnezeu sunt puși în școala lui Cristos pentru a fi învățați, corectați — îndreptați în armonie cu standardele divine. Aceia care din fire sunt plini de sine trebuie să învețe umilința — prin instrucțiuni, dacă sunt dispuși — dacă nu, prin experiențe. Și ei trebuie să învețe să se bucure chiar în experiențe umilitoare. Acestea sunt dovezi că providența lui Dumnezeu supraveghează afacerilor lor și‑i pregătește pentru împărăție; pentru că fără blândețe și umilință nimeni nu va fi potrivit pentru ea. După cum cei plini de sine trebuie să învețe cu umilință să aibă încredere în Dumnezeu și să nu se bazeze pe ei înșiși și astfel să-și asigure echilibrul, tot așa cei care din fire se subapreciază trebuie să învețe o lecție de încredere. Nu încredere în sine, nu bizuire pe propriile sale puteri este cea mai de dorit, ci mai degrabă încredere în Dumnezeu și bizuire pe “harul de ajutor în orice timp de nevoie" promis. Acesta menține umilința și blândețea care sunt de dorit, și totuși dă curajul și forța sugerate de cuvintele apostolului: “Pot totul în Hristos care mă întărește". După cum Pavel iarăși declară: “Destoinicia noastră este de la Dumnezeu". W. T. 1912-319 (R 5113:3) (Cântarea 93)

 

6 Octombrie

În ce privește dragostea frățească fiți plini de afecțiune unii pentru alții. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10

Adevărul pare să prindă mai degrabă la caracterele mai puternice decât la cele mai slabe. Primii au în trupul lor mai multă fermitate, tărie de caracter și spirit combativ decât mulți alții, care sunt prea flexibili și nehotărâți ca să fie acceptabili pentru Domnul ca membri ai “turmei mici" de biruitori. Astfel vedem că însuși calitatea care ne face acceptabili pentru Domnul și care este o caracteristică a poziției de învingere, este în anumite privințe un dezavantaj serios, când mai mulți din aceștia se adună ca o biserică. Nici chiar diamantul dacă este acoperit cu pământ nu taie, nu zgârie; dar puneți câteva diamante împreună, și cu cât va fi îndepărtat mai mult elementul pământ, cu atât va fi mai multă scrâșnire, frecare și tăiere. Tot așa este și cu pietrele prețioase ale Domnului — cu cât se adună mai mult împreună, cu atât se vor deștepta mai mult, cu atât vor fi mai multe ocazii de frecare și cu atât va fi mai mare nevoie ca toți să fie complet înrădăcinați și acoperiți cu Spiritul sfânt, care, ca uleiul, este neted și onctuos și lucrează la prevenirea frecării. W. T. 1912-100 (R 4995:5) (Cântarea 23)

 

7 Octombrie

Faceți toate fără murmure și fără îndoieli, ca să fiți fără vină și curați, copii ai lui Dumnezeu neîntinați în mijlocul unei generații strâmbe și sucite, în care străluciți ca niște lumini în lume. Filipeni 2:14, 15

Urmând în urmele Domnului nostru Isus, alergând alergarea pentru marele premiu pus înaintea noastră în Evanghelie, nu trebuie să murmurăm pe cale, găsindu-i vină pentru greutățile și îngustimea ei; nici nu trebuie să contestăm, sau să căutăm altă cale decât aceea pe care providența divină o marchează pentru noi, dându-ne seama că Domnul știe exact ce experiențe sunt necesare pentru dezvoltarea noastră în școala lui Cristos; și dându-ne seama de asemenea că, dacă ar fi posibilă ascultarea, în timp ce gura ne este plină de plângeri și nemulțumiri față de Domnul și față de soarta noastră pe care El a permis-o, aceasta ar indica cel puțin faptul că nu suntem în armonie cu spiritul aranjamentului Său; și o astfel de ascultare, dacă ar fi posibilă (dar n-ar putea fi posibilă), nu ar primi aprobarea divină, nici nu ne-ar câștiga premiul. W. T. 1911-442 (R 4929:5) (Cântarea 143)

 

8 Octombrie

Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-I în adevăr, cu toată inima voastră; căci vedeți ce putere desfășoară El pentru voi. 1 Samuel 12:24

Ca un ajutor pentru zelul nostru care veștejește, ar trebui să ne amintim continuu marile binecuvântări ale Domnului pentru noi. Pe măsură ce învățăm să apreciem bunătatea Domnului, dacă este întrebuințată cum se cuvine, influența va fi să ne întărească și să ne facă tot mai loiali Lui. Dacă nu căutăm cu toată inima serviciul Domnului după ce am devenit poporul Lui și am intrat în relație de legământ cu El, primind favorurile și binecuvântările Lui în această viață, și de asemenea prin făgăduință în viața viitoare, ar însemna răutate, în care, dacă am persevera, ar aduce cu siguranță nimicirea. Credincioșia față de Dumnezeu ar trebui să fie esența tuturor dorințelor noastre. W. T. 1903-219 (R 3224:4) (Cântarea 161)

 

9 Octombrie

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui! El îți iartă toate fărădelegile tale; El îți vindecă toate bolile tale. Psalmul 103:2, 3

Profetul David poate și-a aplicat aceste cuvinte sieși ca evreu, și poate s-a gândit la propria sa vindecare și binecuvântare fizică drept dovezi ale favorii Domnului sub Legământul Legii. Dar aplicarea profetică a acestui psalm la Israelul spiritual este încă mai interesantă. Israeliții spirituali sunt noi creaturi și au această comoară în vase de lut. La aceștia, mintea nouă este cea care recunoaște vindecarea, iertarea, împăcarea cu Dumnezeu; și potrivit făgăduinței lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor pentru că iubesc pe Dumnezeu și au fost chemați potrivit scopului divin. Noua creatură are continuu motive să exclame cuvintele textului nostru. Apostolul Pavel, ducând mai departe acest gând, a declarat că marele Răscumpărător va prezenta la sfârșit biserica Sa înaintea Tatălui, fără vină și perfectă în iubire — semănată în slăbiciune, înviată în putere; semănată în necinste, înviată în slavă; semănată trup natural, înviată trup spiritual. Vom fi ca El și Îl vom vedea așa cum este și-I vom împărtăși slava. W. T. 1912-73 (R 4981:4) (Cântarea 348)

 

10 Octombrie

Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Filipeni 3:14

Nici un creștin nu ar trebui să fie mulțumit cu o întârziere mare în atingerea țintei. Laptele Cuvântului trebuie să fie primit, puterea lui trebuie să fie însușită, vederea spirituală și energia spirituală trebuie să urmeze repede, și hrana tare a adevărului divin trebuie să ducă în grabă caracterul creștin la maturitate deplină. Și odată atins, acesta trebuie menținut cu orice preț prin toate încercările și greutățile pe care Adversarul, lumea și carnea le-ar putea permite să le aducă împotriva noastră. Cele mai aspre ispite vin după ce am atins ținta — ispite de a încetini în serviciul lui Dumnezeu, ispite de a reține părți din sacrificiul nostru; ispite de a trata pe frați fără blândețe, fără milă, fără iubire, sau nedrept pe aproapele nostru, sau fără generozitate pe dușmanii noștri. La toate acestea trebuie să ne împotrivim, așa cum prețuim viața noastră veșnică, așa cum prețuim făgăduința comoștenirii și părtășiei cu Răscumpărătorul nostru în împărăția Sa. Oricine vede clar acest subiect trebuie să-și dea seama că în calitate de creștin el are de-a face cu o mare propunere care-i va proba complet loialitatea, curajul, zelul, iubirea. El va trebui să-și amintească de asigurările mângâietoare ale Domnului, de har care să ajute în orice timp de nevoie dacă vrea să fie victorios și să nu se înspăimânte, nici să nu-i fie înfrânt curajul prin atacurile Adversarului. W. T. 1909-270 (R 4470:5) (Cântarea 4)

 

11 Octombrie

Pentru că zici: “Domnul este locul meu de adăpost" și faci din Cel-Prea-Înalt locuința ta, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge. Psalmul 91:9, 10

Dumnezeu a aranjat astfel încât numai cei cu adevărat consacrați vor fi păziți de a cădea în erore în această zi rea. În fiecare zi să învățăm să apreciem tot mai mult favoarea divină care a uns ochii înțelegerii noastre, și ne-a permis să vedem puterea internă și frumusețea Cuvântului și planului divin. Atunci, dacă suntem astfel întăriți în Domnul prin favoarea divină, și făcuți în stare să “stăm tari" în timp ce mii cad de la credința și poziția lor, “să ne bucurăm tremurând" (cu reverență). Acela care se simte puternic și bine sprijinit “să nu se îngâmfe", ci “să ia seama să nu cadă". Umilința și zelul pentru Domnul sunt condițiile pe baza cărora am primit marea binecuvântare, și sunt de asemenea condițiile în care o putem păstra până la sfârșit — până când ne vine “schimbarea" și stabilește în glorie ceea ce harul a început în slăbiciunea noastră. W. T. 1911-438 (R 4926:5) (Cântarea 238)

 

12 Octombrie

Cei înțelepți vor înțelege. Daniel 12:10

Preaiubiților, nouă ne este îngăduit să ne bucurăm de lucruri minunate! Prin harul lui Dumnezeu suntem privilegiați să vedem semnificația lucrurilor care odată erau ascunse, nu numai pentru noi, ci și pentru părinții noștri. În timp ce unii din Babilon merg în necredință, unii afară din Babilon devin puternici spiritual, intrând prin speranță “dincolo de perdeaua dinăuntru". Dacă Cristos este Înainte Mergătorul nostru, vom intra acolo cu El. A face astfel va însemna să devenim părtași lui Mesia, cum este reprezentat simbolic. Adevărata biserică va deveni asociată cu Cristos în împărăția Sa. Atunci vor veni binecuvântările pro­mise pentru “toate familiile pământului". Pe măsură ce percepem consistența planului divin al veacurilor, inimile noastre sunt pline de recunoștință față de Dumnezeu. Vedem că noua dispensație va fi inaugurată într-un “timp de necaz cum n-a mai fost"; și că acest timp de necaz este localizat, printre alte moduri, de profeția care spune că “mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește"; că atunci va fi un timp de necaz; dar că “cei înțelepți vor înțelege". Din ce sursă își primesc cei înțelepți învățăturile? Ei vor înțelege potrivit înțelepciunii de sus — acceptând în umilință Cuvântul divin și fiind binecuvântați dacă fac așa. W. T. 1912-278 (R 5092:6) (Cântarea 409)

 

13 Octombrie

Căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Amos 5:14

Cel mai mare privilegiu al timpului prezent este de a intra în turma aleasă a sfinților lui Dumnezeu. Pentru a intra în această turmă, credința și ascultarea sunt lucruri indispensabile. Acea credință trebuie să recunoască pe Isus ca Mielul lui Dumnezeu, Cel care a purtat păcatul. Ea trebuie să-L recunoască de asemenea ca fiind Modelul și Exemplul nostru. Răsplata va fi pentru cei care au spiritul Lui, dispoziția Lui și care vor umbla în viața actuală în urmele Lui. Aceștia vor câștiga în final cu El glorie, onoare, nemurire — împărăția. În prezent, în ochii lumii ei par să fie pe partea nefavorabilă, o luptă împotriva lumii, a cărnii și a Adversarului. Lumea nu poate înțelege de ce plăcere și binecuvântare se bucură ei în realitate prin predarea voinței lor voinței lui Dumnzeu, și prin spiritul Domnului pe care ei îl primesc drept urmare. Dar numai aceștia au pacea și bucuria și binecuvântarea pe care lumea nu le poate nici da nici lua. Sfinții lui Dumnezeu se bucură de ceea ce alți oameni caută și nu reușesc să găsească. W. T. 1913-156 (R 5243:5) (Cântarea 139)

 

14 Octombrie

Mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire. 1 Corinteni 9:27

Textul nostru este în sine o mare lecție. El ne aduce în atenție faptul că, întocmai ca și apostolul, ar trebui să ne recunoaștem ca noi creaturi în Cristos Isus, pentru care “cele vechi s-au dus, iată toate s-au făcut noi"; și acționând din acest punct de vedere, noua creatură ar trebui să țină continuu sub supraveghere vechea natură, dorințele și plăcerile ei, și să le țină continuu în supunere naturii noi, și legea mai înaltă ar trebui să o aducă treptat în supunere totală, totuși cu speranță și cu rugăciune pentru glorioasa desăvârșire a primei învieri, când noua creatură, noua minte sau voință, va fi îmbrăcată cu corpul spiritual. O astfel de subjugare a trupului va cuprinde înțelepciune și control în privința a ceea ce mâncăm, a ceea ce bem sau cu ce ne îmbrăcăm, precum și a oricărei fapte, al oricărui cuvânt sau gând al nostru. W. T. 1908-361 (R 4289:1) (Cântarea 47)

 

15 Octombrie

Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. 1 Petru 3:15

Urmând această cale — de predicare a evangheliei speranței — noi urmăm pe Învățătorul și pe apostoli. Ei au avut atât de mult din acest spirit al speranței, încrederii, convingerii, iubirii, bucuriei și păcii încât se puteau bucura în necaz; și așa au făcut. Apostolii chiar au cântat laude lui Dumnezeu pentru că au fost socotiți vrednici de a avea parte de suferințele lui Cristos, ca să poată fi și părtași gloriilor Lui viitoare. Dragi frați, să ne dăm seama deci, că lumea are destule lacrimi și dureri, și multe temeri. Noi să ne folosim tot mai mult timpul, puterea, talentele, bucuriile etc., pentru a alina biata lume de suferința ei mentală. Să ascultăm vorbele lui Isus: “Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor". “Fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârșit". După cum marea lucrare viitoare a lui Dumnezeu, prin Cristos și biserică, este să șteargă toate lacrimile de pe pământ, să alungăm unele din acele lacrimi în prezent. Astfel vom ajuta la pregătirea căii pentru lume, ca să se întoarcă în curând la părtășie cu Dumnezeu, iar pentru credincioșii din prezent să umble cu mai mare grijă în urmele lui Isus și să se încurajeze unii pe alții pe calea bună. W. T. 1913-106 (R 5214:4) (Cântarea 389)

 

16 Octombrie

Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos. Romani 13:14

Inimile noastre sunt deja consacrate Domnului. Suntem deja adoptați în familia Lui prin conceperea cu Spiritul Său sfânt. Dar carnea noastră nu este perfectă și continuă să iubească multe din hainele vechii naturi, de care trebuie să ne dezbrăcăm. Treptat trebuie să le înlocuim cu noua îmbrăcăminte, uniforma cerească după care toți ne pot cunoaște la exterior, precum și după mărturisirea că suntem copii ai lui Dumnezeu, frați ai lui Cristos “moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Isus Hristos". Îmbrăcarea cu Domnul Isus Cristos nu este o lucrare de un moment, nici de o oră, nici de o lună, nici de un an, ci este o lucrare de o viață. Dar dacă nu este începută, nici nu va fi terminată. Și într-adevăr putem fi siguri că nu vom putea niciodată să îmbrăcăm cu totul însușirile lui Cristos. Totuși, Domnul va vedea străduința noastră, lupta noastră încordată de a ne dezbrăca de natura noastră veche, de a ne dezbrăca de faptele cărnii și de a îmbrăca hainele dreptății, potrivite relației noastre cu El — uniforma, îmbrăcămintea care ne face separați de lume și sfințiți pentru Dumnezeu prin Isus Cristos Domnul nostru. W. T. 1909-152 (R 4402:3) (Cântarea 82)

 

17 Octombrie

Voi cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Ioan 5:39

După cum arată textul nostru, Domnul este descoperit în Sfintele Scripturi, și cei care doresc să-L cunoască ar trebui să‑și caute informații în acel loc. Sub providența divină, apostolii, profeții și învățătorii sunt necesari, indispensabili. Dar nici un cuvânt de-al oamenilor nu ar trebui luat în locul Cuvântului lui Dumnezeu. Dimpotrivă, prezentările lor trebuie să fie acceptate numai în măsura în care ele sunt găsite a fi în armonie cu Scripturile, și pentru a discerne această armonie este necesar Spiritul sfânt. Scripturile trebuie cercetate, dar numai prin dobândirea unei stări de armonie a inimii și atitudine de învățăcel, și apoi printr-o consacrare deplină și primind spiritul sfânt, putem spera să înțelegem mesajul divin și să obținem viața veșnică promisă celor conduși și învățați de Domnul. W. T. 1909-54 (R 4334:4) (Cântarea 175)

 

18 Octombrie

Dumnezeu este Duh; și cine Îl adoră pe El, trebuie să-L adore în duh și în adevăr. Ioan 4:24

Facem bine să păstrăm continuu în minte gândul că Dumnezeu, cu care avem de-a face, este o Ființă spirituală cu putere nelimitată; că El poate citi chiar gândurile și intențiile inimilor noastre, și că orice închinare sau serviciu pe care l-am putea face, pe care El l-ar putea accepta, trebuie să fie cu o inimă cinstită — făcut în Duh și în adevăr. El caută numai pe aceștia ca să I se închine, și din această clasă nu sunt decât puțini în prezent. După ce Legământul de Har îi va fi adunat pe toți din casa credinței, preoțimea împărătească și Marea Mulțime de leviți antitipici, atunci, ca mijloc de extindere a favorii lui Dumnezeu, Noul Legământ va mărturisi miilor de oamenii din lume constrânși la dreptate — că toți pot fi făcuți capabili să vadă, să trăiască iubirea lui Dumnezeu și binecuvântările dreptății, cu scopul că toți care vor vrea, vor putea veni în armonia inimii cu El și proporțional vor putea avea restabilire, rescrierea legii divine în caracterul lor, în ființa lor. Totuși la sfârșit, chiar în privința lumii, numai aceia care I se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr vor fi în final aprobați și li se va da viața veșnică dincolo de veacul milenar. W. T. 1909-174 (R 4410:6) (Cântarea 64)

 

19 Octombrie

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat; și altul, care reține mai mult decât trebuie, nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe 11:24, 25.

… Lecția evidentă este că Domnului Îi place să vadă că poporul Său cultivă larghețea inimii și a minții — generozitate în măsura cunoștinței despre El și despre generozitatea Lui.

Scripturile nu spun nicăieri că printre poporul Domnului cazurile de absolută privațiune sunt dovezi că odată în viața lor trecută, când au avut în posesie mijloace, ei n-au folosit o parte din ele pentru caritate, în serviciul Domnului. Dar cuvintele inspirate, citate mai sus, sunt foarte aproape de a da această lecție. În orice caz, este folositor să luăm această mărturie în inimă, și fiecare copil al lui Dumnezeu să aibă de acum încolo o grijă serioasă ca din binecuvântările Domnului, care ne vin zi de zi, cu grijă, cu rugăciune și cu iubire să fie pusă deoparte o măsură, ca sămânță care să fie semănată în serviciul Domnului, conform celei mai bune înțelepciuni și judecăți pe care ne-o va da El. W. T. 1916-219 (R 5927:2) (Cântarea 154) V. D. M. 135:3

 

20 Octombrie

Ferice de cei prigoniți din cauza dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:10

Textul nostru aplică principiile generale enunțate de Domnul nostru. “În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri." Aceasta nu este pentru că puterea divină nu ar fi capabilă să ne apere de necazuri, nici pentru că Domnul nostru nu ar fi interesat de bunăstarea noastră, ci dimpotrivă, pentru că, potrivit încercărilor divine puse asupra bisericii, noua natură poate fi dezvoltată, educată, cristalizată numai prin probe și încercări pe care ea le va suporta prin membrii ei pământești în trup, prin loialitate față de Domnul. Aceste încercări vin pe diferite linii: credință, ascultare, statornicie, iubire etc. Și răsplata este promisă numai învingătorilor. Dar mulțumim lui Dumnezeu, ne este promis har pentru ajutor în timp de nevoie. Dacă inimile noastre sunt loiale și facem cât putem de bine, Domnul Se va îngriji de restul. W. T. 1909-39 (R 4326:1) (Cântarea 151)

 

21 Octombrie

Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut; Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de nici un bine pe cei care umblă în neprihănire. Psalmul 84:11

Textul nostru este o mare încurajare pentru clasa David, clasa iubită, cei unși, membri ai Cristosului. Pentru aceștia Domnul Dumnezeu este atât un soare cât și un scut; El nu numai că îi luminează pe aceștia, dar El nu va îngădui ca ei să fie vătămați de binecuvântările pe care El le revarsă peste ei. El îi va feri de toți dușmanii și de orice ar tinde să‑i rănească în vreun fel; toate lucrurile vor lucra împreună pentru binele acelora care Îl iubesc pe El, pentru cei chemați potrivit scopului Său. Cu astfel de asigurări binecuvântate, putem privi în viitor cu bucurie și cu încredere, că vom avea o parte în glorioasele răsplăți pe care Dumnezeu le‑a promis celor credincioși. W. T. 1908-236 (R 4219:6) (Cântarea 152)

 

22 Octombrie

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Efeseni 2:4, 5

Cât de minunată este această iubire a lui Dumnezeu și a lui Cristos! Cât de imposibil pare pentru noi a-i măsura lungimea și lățimea, înălțimea și adâncimea! Cei care L-au acceptat pe Domnul ca Răscumpărătorul lor și au intrat în relație de legământ cu El, dându-I Lui puținul lor tot și acceptând de la El o participare în toate aceste binecuvântări ale prevederilor Sale, dacă vreodată suntem descurajați din cauza slăbiciunii sau a opoziției sau câte altele, ar trebui să ne amintim această mare iubire pe care Tatăl o are pentru noi și pe care o împărtășește și Fiul, iubirea care nu numai că ne-a răscumpărat în timp ce noi eram încă păcătoși, dar care de atunci ne-a chemat la atât de minunate binecuvântări și privilegii, făcându-ne comoștenitori cu Cristos, Domnul nostru, dacă și suferim cu El. W. T. 1905-140 (R 3553:5) (Cântarea 175)

 

23 Octombrie

Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iuda 20

Pentru unii rugăciunea în orice timp este supărătoare, plictisitoare, dar pentru adevăratul creștin ea constituie una dintre cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu. Privilegiul său de a se apropia de tronul harului ceresc pentru a primi milă și de asemenea pentru a găsi har pentru ajutor în orice timp de nevoie este un privilegiu a cărui valoare nu poate fi apreciată destul de mult … Aceste privilegii binecuvântate ale rugăciunii aparțin familiei Domnului pentru că ei sunt ai Lui și au continuu acces la El prin marele lor Avocat, Răscumpărătorul lor. W. T. 1909-188 (R 4419:2) (Cântarea 220)

 

24 Octombrie

Eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. Ioan 12:46

Spiritul sfânt este lumina Bisericii, prin care suntem în mod special îndrumați în Adevăr. Sf. Petru ne spune că avem Cuvântul prorociei mai sigur, la care bine facem dacă luăm aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos (2 Pet. 1:19). Lumina de pe cărarea celui drept “merge mereu crescând până la miezul zilei”. Noi suntem încă în locul întunecos, și vom fi până când întunericul cedează și sosește Ziua. Și astfel sf. Petru spune că avem nevoie de Cuvântul prorociei până “se va crăpa de Ziuă”. Astfel aflăm că o scriptură ne ajută să o elucidăm pe alta. W. T. 1913-324 (R 5339:1) (Cântarea 169) V. D. M. 1166:1

 

25 Octombrie

Dacă Tu, Doamne, ai păstra aducerea aminte a nelegiuirilor îimputându-ni-le nouăș, cine ar putea să stea în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut îca să fii respectatș. Psalmul 130:3, 4

Cât de prețioase sunt aceste asigurări când sufletul este extrem de conștient de neputințele sale, de incapacitatea sa completă de a se ridica la înălțimea legii perfecte a dreptății! Ce binecuvântare este a ști că atunci când inimile noastre sunt loiale și sincere, Dumnezeul nostru nu ne pune în socoteală neajunsurile inevitabile ale vasului nostru de pământ! Dacă mergem zilnic la El pentru curățare, prin meritele Răscumpărătorului nostru, eșecurile noastre nu ne sunt imputate, ci sunt iertate cu totul și spălate. Dreptatea perfectă a Mântuitorului este haina noastră glorioasă și îmbrăcați cu ea putem merge la Dumnezeu cu îndrăzneală smerită, curaj — chiar în prezența marelui Iehova, Regele regilor și Domnul domnilor. W. T. 1915-345 (R 5802:5) (Cântarea 356) V. D. M. 373:5

 

26 Octombrie

Voi însă veți cânta ca în noaptea când se sfințește o sărbătoare. Isaia 30:29

Este o realitate faptul că aceia care au gustat că Domnul este milostiv, aceia care au primit bucuria pe care nimeni nu le-o poate lua, aceia care au gustat din harul lui Dumnezeu în Cristos, nu numai că se vor bucura și vor cânta literal cântece cu buzele lor, ci se vor bucura și ca viața lor întreagă să fie un cântec de laudă și recunoștință lui Dumnezeu. Cântecul lor va clocoti în orice ocazie, oriunde se vor găsi urechi de auzit: atât de deplin va aprecia inima curățită, îndreptățită și consacrată bunătatea lui Dumnezeu. W. T. 1897-305 (R 2232:5) (Cântarea 133)

 

27 Octombrie

Domnul este bun cu cine se așteaptă la El, cu sufletul care-L caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Plângeri 3:25, 26

Să nu facem nici o greșeală. Este o chestiune de a fi moștenitori sau a nu fi moștenitori printre cei care sunt sfințiți. Cel care este credincios în cele mai mici lucruri, care Îl recunoaște pe Domnul și pregătirile Lui în privința tuturor binecuvântărilor pământești și spirituale, va fi pregătit să aștepte cu zel continuu și va primi în consecință grija Păstorului. Pe de altă parte, cei care nu apreciază “hrana la timp potrivit" și proviziile speciale ale acestui timp de seceriș — aceștia nu vor fi pregătiți; aceștia foarte probabil vor fi înșelați de către cei care se străduiesc să-i înșele și să-i atragă după ei. W. T. 1909-254 (R 4459:6) (Cântarea 235)

 

28 Octombrie

Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele! Psalmul 141:2

La sfârșitul fiecărei zile să punem în ordine socoteala zilei cu Domnul la tronul Său de har, numărând din nou, după cât suntem în stare, ocaziile folosite și cele neglijate, victoriile câștigate și înfrângerile, jertfirile de sine și egoismul — mulțumind lui Dumnezeu pentru harul care ne-a ajutat în timpul de nevoie și cerându-ne iertare pentru toate greșelile și înfrângerile, dorind iertare în numele și meritul Mântuitorului nostru, și promițând mai mare credincioșie și zel prin harul Domnului pentru ziua următoare. W. T. 1898-5 (R 2240:4) (Cântarea 123)

 

29 Octombrie

Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și I-a zis: “Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit." Luca 19:8

Credem că mulți de astăzi fac greșeala că nu urmează mai deplin comportamentul lui Zacheu — prin aceea că ei continuă să se țină tare de ceva care în realitate, în mod legitim, aparține altcuiva, și în al doilea rând, că nu consacră mai mult din avuția lor de bani sau proprietăți sau timp sau ta­lent Domnului. Zacheu era evreu, și sub cerințele Legii o zecime din produsul anual era obligația lui pentru chestiunile religioase. Dar el a depășit cu mult aceasta, dând nu doar jumătate din venitul lui anual, ci jumătate din tot capitalul lui, din toți banii lui și din proprietățile și bunurile pe care le avea. Unii ne-au întrebat: Care este obligația rezonabilă a unui creștin? Răspundem că serviciul nostru rezonabil ar trebui cu siguranță să fie mai mult decât zeciuiala evreilor. După înțelegerea noastră, Zacheu nici măcar nu a mers până la măsura deplină a unui sacrificiu complet. W. T. 1906-279 (R 3849:4) (Cântarea 8)

 

30 Octombrie

Cei care se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și vesteau cuvântul. Fapt. 8:4

 Dragi frați, cel care a fost cu Biserica timpurie și a condus‑o este cu noi cu aceeași putere. Cel care a condus în acel timp de seceriș conduce și acum, și va continua să conducă lucrarea Sa până la sfârșit. Putem avea experiențe cu persoane asemănătoare cu Iuda, Alexandru Căldărarul, Iane și Iambre. Dar Domnul este capabil să le facă pe toate acestea să lucreze împreună spre binele nostru și prin toate să-Și împlinească făgăduințele Sale îndurătoare. El ar putea permite persecuții, întemnițări, sau lucruri corespunzătoare pe plan diferit, dar să nu ne îndoim niciodată de prezența și puterea Domnului. Glorioasele rezultate vor compensa de departe încercările și greutățile. “Credința se poate încrede neclintit în El, vie ori și ce." W. T. 1909-57 (R 4337:5) (Cântarea 56)

 

31 Octombrie

Întoarceți-vă la Mine, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul. Maleahi 3:7

Gândul redat peste tot în Scripturi este acela că îndurarea lui Dumnezeu ține veșnic — aceasta este “olam", sau până la încheiere. O mică parte din omenire a primit în prezent favoarea lui Dumnezeu în limita de a fi îndreptățiți și făcuți părtași favorii și îndurărilor divine din prezent. După cum în legăturile Sale cu aceștia Domnul este foarte milostiv, tot așa este și cu cei care se întorc din căile păcatului, și este răbdător chiar cu cei cărora le lipsește spiritul iubirii și iertării, și vine la ei rugându‑i stăruitor să intre în planurile și aranjamentele Sale îndurătoare. Această bunătate iubitoare revărsată peste credincioșii timpului actual ilustrează Spiritul Domnului. Pentru noi ea devine o asigurare a împlinirii făgăduinței Lui că la timpul cuvenit toate familiile pământului vor fi aduse la cunoștința bunătății Lui, la o ocazie de a-L cunoaște pe Cel a Cărui cunoaștere și a Cărui apreciere corectă va însemna pentru ei viață veșnică. W. T. 1906-254 (R 3836:4) (Cântarea 332)

 

 

© 2005-2014 Studenţii Bibliei