Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

1 Martie

O, de aș muri de moartea celor îndreptățiți, și sfârșitul meu să fie ca al lor. Numeri 23:10

Domnul nostru Isus a fost Cel Drept, și când ne gândim la moarte trebuie să ne gândim la El și la moartea Lui, și să ne amintim că după cum El Și-a dat viața, și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. După cum El Și-a sacrificat interesele, avantajele, privilegiile și plăcerile pământești ca să poată muri cu o moarte de sacrificiu în conformitate cu planul divin, tot așa să ne amintim că noi am făcut un legământ să fim “morți cu El" în mod asemănător. Pentru că, dacă suntem morți cu El, vom și trăi cu El; dacă suferim cu El, vom și domni cu El. Speranța noastră de a participa cu El în învierea Sa la onoare, glorie și nemurire este bazată pe credincioșia noastră în participarea cu El în moartea Lui, care înseamnă de asemenea a avea o parte cu El în suferințele timpului prezent. Dar stând așa cum stăm, cu perspectiva de pe muntele Pisga în fața noastră, întăriți prin putere în omul dinăuntru, oare trebuie să ne împiedice moartea sau suferințele care o însoțesc? Ba mai mult, în toate aceste lucruri ne vom bucura și vom triumfa prin Domnul și Răscumpărătorul nostru, Capul nostru! W. T. 1907-269 (R 4055:8) (Cântarea 353)

 

2 Martie

Isus le-a zis: Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată. Ioan 6:35

Numai împărtășindu-ne în mare măsură, cu regularitate, zilnic din Domnul nostru, din meritul Său și din aranjamentele Sale îndurătoare pentru noi, putem deveni tari în El și ne putem continua cu credincioșie călătoria și putem intra în Canaanul spiritual.

Așa cum fiecărui israelit i s-a cerut să adune mană pentru el însuși, tot așa fiecărui creștin i se cere să adune și să-și însușească Adevărul. Noi trebuie să ne facem partea în privința celor spirituale, precum și în privința celor pământești. Harurile Spiritului sfânt nu pot fi așteptate să ajungă la desăvârșire fără plantare, curățire, cultivare pregătitoare. Bine a zis cineva: “Faptul că locuiești la o universitate nu te face învățat, nici faptul că ocupi un loc într-o strană de biserică nu te face creștin”. Pentru a ne întări în Domnul și în puterea tăriei Lui, trebuie să ne hrănim din El zilnic — trebuie să apreciem și să ne însușim meritele jertfei Lui. W. T. 1913-218 (R 5279:4) (Cântarea 216) V. D. M. 1275:1-2 

 

3 Martie

Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a găsit plăcere să vă dea împărăția. Luca 12:32

Grija noastră principală ca urmași ai lui Cristos este să căutăm să obținem o parte în împărăția lui Dumnezeu cu iubitul nostru Răscumpărător — o parte în împărăția milenară ca mireasă a lui Cristos, care va sta cu El pe tronul Lui glorios pentru binecuvântarea și ridicarea omenirii. Avem pentru aceasta asigurarea Învățătorului nostru, că oricine urmează acest curs procedează înțelept și că Dumnezeu va avea grijă de interesele lui pământești, pentru binele lui cel mai mare. Făcând astfel, viețile noastre vor fi încununate de pace, bucurie și odihnă în Domnul, pe care El le-a promis în Cuvântul Său celor care se încred în El. W. T. 1910-73 (R 4567:5) (Cântarea 8)

 

4 Martie

Și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Matei 28:20

Acest text conține un gând prețios — că Domnul a fost cu reprezentanții Săi în toate ostenelile lor de iubire și tăgăduire de sine, de-a lungul întregului veac, observându-le eforturile, ajutându-i, încurajându-i, susținându-i, și desigur udându-i și împrospătându-i pe toți cei care fac din serviciul Lui obiectivul special în viață — servind harul Lui altora, udându‑i și hrănindu‑i. Și dacă acest lucru a fost adevărat în trecut, pe tot parcursul veacului, ne dăm seama cât de adevărat este acum, la sfârșitul veacului, în timpul secerișului, în timpul potrivit al celei de-a doua prezențe a Domnului nostru! Să înțelegem că El este cu noi, în compasiune, în cooperare, în ajutor, în harul susținător, capabil și binevoitor să facă toate experiențele noastre să ne fie folositoare, și să ne folosească mult în a vesti virtuțile Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. W. T. 1903-91 (R 3166:6) (Cântarea 154)

 

5 Martie

Eu sunt vița, voi mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5

Nu este suficient să auzim mesajul împărăției, nu este suficient să avem inimi bune sau intenții bune cu privire la el; pe lângă acestea mai este necesar, așa cum spune Învățătorul, să înțelegem mesajul împărăției; de aceea este nevoie de studiu biblic. Oamenii inteligenți consideră că este foarte înțelept și potrivit să dedice câțiva ani de studiu pregătirii pentru puținii ani de viață pământească. Atunci, cât studiu ar trebui considerat potrivit pentru pregătirea noastră pentru viața veșnică și binecuvântările împărăției? Timpul și efortul astfel folosite în dezvoltarea caracterului pentru împărăție sunt cheltuite în mod înțelept, și roada de treizeci, șaizeci sau o sută din această pildă ilustrează gradul și intensitatea seriozității noastre. Răsplățile în împărăție vor fi de asemenea proporționale. “Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților." În împărăție se vor manifesta grade de glorie diferențiate, totuși nici unul care nu va fi produs roadă în bună măsură nu va fi acceptabil pentru Tatăl; acel cuvânt “bine" nu va fi niciodată pronunțat dacă nu va fi meritat. W. T. 1910-203 (R 4635:5) (Cântarea 49)

 

6 Martie

Avem la Tatăl un Avocat (subsol, Cornilescu Reviz. — n. e.), pe Isus Hristos, Cel drept. 1 Ioan 2:1

De ce avem nevoie de un Avocat? Deoarece, cu toate că în calitate de noi creaturi suntem liberi de condamnare și avem relația cea mai deplină cu Tatăl și putem merge la El, la “scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să aflăm har, ca să avem ajutor la momentul potrivit", cu toate acestea noi, creaturile noi, nu avem corpul nou și nu îl vom avea până când îl vom primi la întâia înviere. Între timp, potrivit aranjamentului divin, trebuie să ne folosim corpurile pământești, pe care Dumnezeu și noi le recunoaștem a fi imperfecte. Deoarece noi putem acționa numai prin corpurile noastre, rezultă că “nu facem ceea ce am voi", pentru că “nimic bun nu locuiește în noi". Dar dacă, prin slăbiciunea sau ignoranța cărnii greșim, pregătirea divină pentru noi este că Avocatul nostru, al cărui merit răscumpărător ne-a fost aplicat, Se va înfățișa pentru noi (va aplica la figurat meritul Său) pentru anularea greșelilor noastre neintenționate și astfel ne va menține în ochii Tatălui fără pată sau încrețitură. W. T. 1909-347 (R 4516:6) (Cântarea 202)

 

7 Martie

Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Evrei 11:30

“Pot totul în Hristos, care mă întărește" (Filipeni 4:13). Credința este un lucru esențial; dar noi trebuie să fi trecut Iordanul; trebuie să fi fost îndreptățiți; trebuie să ne fi împărtășit de paștele antitipic; trebuie să fi fost sfințiți înainte de a putea primi de la Domnul o promisiune de biruință asupra Ierihonului nostru, sau înainte de a putea exercita o astfel de credință care să aibă ca rezultat acea biruință. Dacă în tip credința a putut aduce căderea zidurilor puternice ale cetății, cât de mare trebuie să fie valoarea credinței în antitip! “Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră", dar numai atâta timp cât ne încredem în Domnul și căutăm să facem acele lucruri care-I sunt plăcute Lui, putem exercita această credință biruitoare. W. T. 1902-303 (R 3088:4) (Cântarea 220)

 

8 Martie

Întărește-te și fii curajos. Iosua 1:6

Curajul este întotdeauna admirabil, dar există un curaj moral care trebuie să fie clasat mai sus decât cel fizic. Acest curaj moral este foarte necesar în poporul Domnului; fără acesta ei nu pot face nimic, și multe din greutățile lor pe calea creștină sunt din cauză că nu apreciază această chestiune și nu dezvoltă acest curaj. Se cere un adevărat curaj, de cea mai înaltă clasă, pentru a apăra adevărul Domnului și pe poporul Lui când acestea sunt înțelese greșit, interpretate greșit, suferă împotrivire. Trebuie un adevărat curaj pentru a apăra lumina când marele Adversar cu o influență mondială o înfierează ca întuneric și conduce un asalt împotriva lui. Se cere un adevărat curaj pentru a denunța întunericul cu blândețe, stăruință, când acesta are de partea sa bogăție, cultură, influență și bisericism. W. T. 1907-283 (R 4062:1) (Cântarea 15)

 

Martie 9

Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Romani 5:5

Dumnezeu nu ne iubește pentru că facem lucruri mari și minunate. Iubirea Sa specială pentru noi a început când El ne-a conceput, datorită consacrării pe care am făcut-o — pentru că am intrat în Legământul de Sacrificiu. Și Tatăl găsește plăcere în toți acei care doresc să fie pecetluiți cu Spiritul Său — care doresc să devină copiii Săi. El a început astfel să ne iubească ca prunci în Cristos, și El ne iubește pe măsură ce ne întărim și ne va iubi până la sfârșit!

În timp ce călătorim, trebuie să ne păstrăm în Iubirea lui Dumnezeu. Este necesar ca prunci să ne păstrăm în Iubirea Sa; este necesar când suntem copii; este necesar când suntem mai dezvoltați. Cum putem face aceasta? Respectând poruncile Lui. Astfel aducem corpul în supunere la voința perfectă a lui Dumnezeu în Cristos. Oricine face aceasta află că este într-un proces de creștere. Zilnic trebuie să creștem, să ne dezvoltăm și să devenim tot mai mult asemenea lui Dumnezeu; astfel că ne transformăm tot mai mult cu trecerea zilelor. Astfel trebuie să ne păstrăm în Iubirea Lui. W. T. 1913-215 (R 5276:2) (Cântarea 125) V. D. M 1279:1, 3

 

10 Martie

Iată, plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, având răbdare … Fiți și voi îndelung răbdători. Iacov 5:7, 8

Răbdarea este o virtute pe care Tatăl Ceresc dorește să o cultive în noi, și El Însuși este cel mai mare exemplu de răbdare. În toate secolele trecute, El a îndurat cu răbdare ocările celor care, neînțelegând cursul înțelepciunii Lui în aplicarea dreptății și în realizarea scopurilor adânci ale harului Său abundent, au atribuit răul, și numai răul, caracterului Său cu adevărat glorios și sfânt. El știe că “la timpul cuvenit" caracterul Lui va fi justificat pe deplin, și astfel El așteaptă cu răbdare, lucrează și îndură. De asemenea Domnul nostru Isus așteaptă și îndură. El a îndurat mare umilire prin coborârea la starea noastră joasă. Apoi ca om a îndurat cu răbdare împotrivirile păcătoșilor și persecuțiile ingrate, chiar până la moarte, din partea celor pe care a venit să-i mântuiască. Și, ca și Tatăl Lui Ceresc, prin toate acestea a fost îmbărbătat gândindu-Se la “timpul cuvenit", cu toate că atunci acesta era în viitorul îndepărtat, când caracterul Său și al Tatălui vor fi justificate pe deplin și arătate fiecărei creaturi din cer și de pe pământ. Și totuși, binecuvântatul nostru Domn Isus și Tatăl ceresc cel vrednic de adorare așteaptă cu răbdare marele final. Deci, într-o atitudine asemănătoare a minții, trebuie să așteptăm și noi; căci robul nu este mai presus decât Domnul său, și bucuria noastră în privința viitorului, dacă avem gândul lui Cristos, va fi nu numai datorită perspectivei justificării și gloriei noastre, ci și perspectivei justificării și a gloriei lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus, și a perspectivei triumfului veșnic al adevărului și dreptății. W. T. 1906-166 (R 3784:1) (Cântarea 29)

 

11 Martie

Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Galateni 4:28

Cristos, Capul nostru, și noi membrele Lui, suntem antitipul celui care a fost numit “Râs", sau “Vesel". Și nu avem noi mai multă bucurie decât alții, chiar și în acest timp de acum? Este adevărat, noi avem parte deplină în încercările, greutățile, necazurile și dezamăgirile care fac întreaga creație să suspine și să simtă împreună durerile nașterii, totuși noi avem ceea ce ei nu au — “pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere", stăpânind în inimile noastre și permițându‑ne să “ne salte inima de bucurie în toate întristările noastre", știind că necazul lucrează răbdare și toate diferitele roade ale Spiritului care, atunci când vor fi desăvârșite în noi, ne vor duce la bucuria și veselia deplină a împărăției cerești. Și dacă acest nume,Vesel, ni se aplică nouă într-o așa măsură în prezent, ce vom spune despre viitorul glorios, când uniți cu Învățătorul nostru în gloriile împărăției Lui, vom face ca cunoștința și binecuvântarea Domnului să umple tot pământul și să aducă râs și veselie omenirii, care acum este slabă și suspină sub administrarea păcatului și morții? “Lăudat fie Dumnezeu de la care curg toate binecuvântările!" W. T. 1901-263 (R 2861:5) (Cântarea 27)

 

12 Martie

Adu-ți aminte de tot drumul pe care Domnul, Dumnezeul tău te-a condus … ca să te smerească și să te încerce, ca să cunoască ce era în inima ta, dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Deuteronomul 8:2

Există un motiv special de ce Dumnezeu permite ca persecuția să vină asupra celor consacrați ai Săi. “Domnul Dumnezeul tău vă încearcă”, vă probează. De ce? Ce încearcă El? Noi pretindem că suntem copiii Săi loiali. Pretindem că predăm tot ce avem. Și acum “Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, din toată inima voastră și din tot sufletul vostru”. Deut. 8:2; 13:3.

Cât de mult veți îndura? Cu câtă răbdare veți îndura? Până la ce limită veți îndura? Cei care vor îndura cel mai mult și vor îndura cu cea mai multă răbdare, vor da dovadă de cel mai bun caracter. Și cei care demonstrează cel mai bun caracter vor avea pozițiile cele mai înalte în Împărăție. Fiecare va primi o poziție conform credincioșiei sale. Dar după cum o stea se deosebește de altă stea în strălucire, așa va fi și în Împărăție. Cel care luptă cea mai mare luptă împotriva naturii sale și demonstrează mai multă dragoste și zel al inimii sale, acela va avea un loc înalt. W. T. 1914-40 (R5395:6) (Cântarea 57) V. D. M. 1073:1, 2

 

13 Martie

Ca să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi; căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. 2 Corinteni 2:11

Satan, Adversarul bisericii, este tare ca un leu, vigilent și cu totul treaz. După cum spune apostolul Pavel, el caută să folosească fiecare ocazie împotriva noastră. El stă în așteptare, căutând să ne devoreze. Cu toate că este atent, el nu se apropie niciodată de noi cu un răgnet, ci se strecoară pe furiș asupra noastră într-un loc sau timp neașteptat, să ne devoreze, să ne învingă, să ne strivească viața spirituală și în special să ne distrugă credința în Dumnezeu. După cum urechile celor care sunt instruiți să simtă pașii leului vor auzi pașii lui, pe când cei care nu sunt familiari cu obiceiurile lui nu vor auzi cele mai slabe sunete, tot așa noi, ale căror urechi au fost deschise de Domnul și ai căror ochi au fost unși cu alifia consacrării și supunerii la voința Domnului, să recunoaștem repede apropierea celui mai mare dușman al nostru și să ne împotrivim lui. Să stăm în picioare, îmbrăcați cu toată armătura pe care o dă Cuvântul lui Dumnezeu, și cu puterea Lui să mânuim sabia Spiritului. W. T. 1913‑54 (R 5183:6) (Cântarea 136)

 

14 Martie

Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-I numai Lui.   1 Samuel 7:3

Dragi frați și surori, care suntem privilegiați să fim vestitorii împărăției care vine, să fim serioși, zeloși cum a fost Ioan Botezătorul, dând relativ puțină atenție obiceiurilor și formalităților lumii, și acordând atenție foarte serioasă lucrării stabilite pentru noi, de a vesti virtuțile Mirelui nostru Ceresc, să-L vestim tuturor, să facem cunoscute tuturor termenii și condițiile favorii Sale, și să mărturisim cu privire la prezența Lui acum în timpul secerișului acestui veac, că vânturătoarea este în mâna Lui, că El va curăța cu desăvârșire aria de toată pleava, că va aduna grâul în grânarul împărăției Sale și că marea majoritate a creștinătății va intra curând în marele timp de strâmtorare. Dacă suntem credincioși în această slujire ca Ilie antitipic de această parte de văl, putem fi siguri de acceptarea noastră ca membri ai corpului Celui Uns de cealaltă parte de văl, și astfel vom lua parte la suferințele timpului prezent și la gloriile și demnitățile viitorului. W. T. 1906-33 (R 3713:4) (Cântarea 166)

 

15 Martie

Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei care o află. Matei 7:14

Nu este aceasta o cale foarte îngustă? Da, este atât de îngustă ca să admită numai planul Domnului și pe cei care sunt dispuși să înlăture toate celelalte planuri, proiecte și întrebări și să se devoteze pe deplin serviciului ei, și care sunt foarte dispuși să suporte orice ocări le-ar aduce ea. Vă străduiți zi de zi să justificați caracterul divin și să faceți cunoscute căile drepte ale lui Dumnezeu? Studiați cu sârguință ca să vă familiarizați amănunțit cu adevărul, așa încât să puteți fi într-adevăr epistole vii, știute și citite de toți oamenii din cercul influenței voastre? Sunteți într‑adevăr lucrători care n-au de ce să le fie rușine? Sunteți voi dintre aceia care s-au predat într-adevăr Domnului, spunându-i cu sinceritate:

“Ia-mă, Doamne — eu doresc să fiu

Întotdeauna, totul numai pentru Tine"?

Dacă este așa, sunteți tocmai destul de înguști la minte ca să spuneți: “Aceasta una fac; și toate celelalte le fac supuse acestui singur lucru, de a vesti virtuțile lui Dumnezeu și de a ajuta pe alții să vină în lumina Sa minunată; și în acest scop îmi cultiv și îmi folosesc talanții pe care-i posed ca un admi­nistrator înțelept al Tatălui meu Ceresc". W. T. 1912-195 (R 5045:3) (Cântarea 198)

 

16 Martie

Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Coloseni 3:3

Bine a spus un scriitor creștin: “Oriunde a existat într-o inimă consacrată o urmare cu credincioșie în urmele Domnului, mai devreme sau mai târziu au urmat inevitabil câteva lucruri. Blândețea și liniștea spiritului au devenit în timp caracteristicile vieții zilnice. S-a manifestat o acceptare supusă a voinței lui Dumnezeu, așa cum ea vine ceas de ceas în evenimentele de fiecare zi; flexibilitate în mâinile lui Dumnezeu, de a face sau de a suferi toată buna plăcere a voinței Lui; blândețe sub provocare; calm în mijlocul agitației și zarvei; cedare la dorințele altora (unde nu contravin principiilor) și insensibilitate la dispreț și afront; absența îngrijorării și neliniștii; eliberare de grijă și frică — toate acestea, și multe alte daruri asemănătoare, sunt invariabil dezvoltarea naturală exterioară a acelei vieți interioare care este “ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”. W. T. 1916-184 (R5913:1) (Cântarea 382) V. D. M. 172:8

 

17 Martie

Fie-vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Romani 12:9

După cum sfințenia și păcatul sunt opuse, tot așa atitudinea noastră față de acestea trebuie să fie reprezentată de sentimentele de iubire și ură. A ți se răci iubirea pentru dreptate înseamnă a pierde ceva din aversiunea față de păcat. Să cultivăm deci în noi ura față de păcat, egoism, necurăție și de orice cale rea, ca să putem găsi că este mai ușor să cultivăm în inimile noastre frumoasele haruri ale Spiritului. Cele vechi au trecut și toate se fac noi numai în mintea noastră. În realitate, această schimbare va fi îndeplinită atunci când vom deveni ființe spirituale. Între timp, dacă vom fi socotiți vrednici de un loc în întâia înviere, ni se cere să demonstrăm bunăvoința minții noastre, dorința noastră serioasă de a fi tot ce vrea Domnul să fim. În nici un alt fel nu poate fi demonstrat mai bine acest lucru Domnului sau dovedit mai folositor nouă înșine decât prin menținerea unei supravegheri stricte a inimilor și gândurilor noastre. W. T. 1911-382 (R 4895:4) (Cântarea 333)

 

18 Martie

Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău. Psalmul 17:15

Cine se poate gândi la importanța ajungerii la asemănarea binecuvântatului nostru Domn și Cap fără a simți că pentru a ajunge la această asemănare de caracter va fi muncă de o viață! Nu se poate realiza într-o zi sau într-un an; ci întreaga viață trebuie să fie dedicată acesteia; și zi de zi, dacă suntem credincioși, trebuie să realizăm o măsură de creștere în har și de dezvoltare în caracterul creștin. Nu este de ajuns să știm adevărul, sau să fim mulțumiți să-l ținem în nedreptate. Trebuie să ne asigurăm că adevărul își are efectul său legitim și intenționat asupra caracterului. Și dacă adevărul este astfel primit în inimi bune și oneste, vom avea asigurarea apostolului Petru că “nu vom aluneca niciodată", ci la timpul cuvenit vom fi primiți în împărăție. W. T. 1911-409 (R 4911:4) (Cântarea 103)

 

19 Martie

Noapte și zi, n-am încetat să sfătuiesc, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi. Fapt. 20:31

În despărțirea iubitului apostol de bătrânii bisericii din Efes, care au venit să-și ia rămas bun înainte de plecarea lui spre Ierusalim și să primească sfatul lui la despărțire, vedem o altă evocare a credincioșiei lui și un exemplu demn de a fi imitat. El le-a spus: “Știu că nu-mi veți mai vedea fața. … De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor îel avea în minte responsabilitatea sa personală ca admini­strator al Domnului și semnificația solemnă a acesteia așa cum este indicată de profetul Ezechiel 33:7-9ș, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu". Din partea lui Pavel n-a existat nici o compromitere a adevărului, nici o amestecare a acestuia cu filosofiile umane pentru a-l face mai acceptabil pentru evrei sau neamuri, sau pentru a evita astfel orice măsură de persecuție, altfel inevitabilă. Învățătorul creștin, care într-adevăr poate depune o astfel de mărturie în astfel de împrejurări este într-adevăr un soldat al crucii. W. T. 1893-222 (R 1558:6) (Cântarea 34)

 

20 Martie

Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul; … și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. 2 Corinteni 6:17, 18

Ce făgăduință! Ce sugestie — ca noi, care suntem din natură întinați și imperfecți, nu numai să primim atenție din partea Creatorului nostru suveran, dar și să fim invitați să devenim copiii Săi și să ni se dea asigurarea afecțiunii Sale părintești față de noi — că așa “cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură DOMNUL de cei care se tem de El”. Cât de minunat pare acest lucru! Iar apoi, după cum spune apostolul în altă parte, acesta nu este sfârșitul chestiunii, ci numai începutul, pentru că el spune: “Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și slăviți împreună cu El”. W. T. 1915-233 (R5739:5) (Cântarea 101) V. D. M. 493:2

 

21 Martie

Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta. Iosua 1:2

Aluzia este că Iosua, asemenea lui Moise, a fost un om blând, cu mintea smerită, și în loc să încerce să ia cu forța autoritatea, el a avut mai degrabă nevoie ca Domnul să-l încurajeze să preia responsabilitatea funcției de conducător. Ferice ar fi de tot poporul Domnului dacă și ei ar fi la fel de blânzi și sfioși. Toți trebuie să-și critice propriile inimi și motive în aceste privințe, și cei care găsesc în ei un spirit ambițios trebuie să-și amintească pericolele acestuia pentru ei și pentru poporul Domnului cu care au de-a face, pentru că Domnul stă împotriva celor mândri, celor încrezători în sine, celor lăudăroși și ambițioși, și Își arată favoarea celor smeriți. W. T. 1907-282 (R 4061:1) (Cântarea 155)

 

22 Martie

Lumina luminează în întuneric. Ioan 1:5

Oricine primește lumina adevărului în mod inteligent, trebuie să se bucure de ea; și bucurându-se de ea, trebuie s-o lase să strălucească peste alții, sau, dacă-și acoperă lumina cu o baniță, își va demonstra lipsa de curaj, lipsa de apreciere, lipsa de seriozitate — calități pe care Domnul le caută acum în mod special printre cei pe care i-a invitat să fie părtași cu Isus în gloriile împărăției mijlocitoare, pe punctul de a fi stabilită printre oameni. Este important, de aceea, să lăsăm lumina noastră să strălucească înaintea oamenilor; să fim dispuși, ba mai mult, bucuroși dacă este nevoie, să suferim pentru loialitatea noastră față de Domnul și față de mesajul Său. Și avem Cuvântul Său că oricine se rușinează de El sau de Cuvântul Lui acum, Se va rușina și El de ei în curând. Nu-i va recunoaște ca membri ai clasei Sale mireasă, nu-i va accepta ca ajutoare împreună cu El pe tronul Său glorios. W. T. 1912-49 (R 4967:5) (Cântarea 176)

 

23 Martie

Voi avea grijă să vă aduc totdeauna aminte de aceste lucruri, măcar că le știți și sunteți întăriți în adevărul pe care-l aveți. 2 Petru 1:12

A fi întăriți în adevăr înseamnă că l-am studiat cu grijă și l‑am verificat cu amănunțime prin “Lege și mărturie" (Isaia 8:20), și că în consecință suntem convinși de veridicitatea lui, așa încât credința noastră este stabilă și de neclintit: noi știm în cine am crezut; am gustat și am văzut că Domnul este bun; ne-am împărtășit din miresmele părtășiei Sale; ne-am împărtășit din spiritul Său de blândețe, credință și evlavie într‑o astfel de măsură încât să fim conduși la o fericită înțelegere a plinătății harului Său, așa cum acesta este manifestat în minunatul plan divin al veacurilor; și ne-a fost îngăduit să vedem, nu numai diferitele aspecte ale acestui plan, ci și necesitatea și caracterul rațional al tuturor măsurilor lui pentru deplina realizare a gloriosului rezultat al acestuia la plinătatea timpurilor stabilite. Aceasta înseamnă a fi “întăriți în adevăr". Este într-adevăr o stare foarte binecuvântată, care aduce cu ea o astfel de pace și bucurie pe care lumea n-o poate nici da, nici lua. W. T. 1902-307 (R 3089:3) (Cântarea 93)

 

24 Martie

Domnul, Dumnezeul tău te va duce într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu ape adânci care țâșnesc din văi și din dealuri; țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii; țară cu măslini și cu miere; țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic; … Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui, pe care ți le poruncesc azi. Deuteronomul 8:7-11

Ce îndemn! Ce imbold pentru credință! Cine n-ar adora și n-ar servi pe un astfel de Dumnezeu! Și ce aplicare minunată poate face Israelul spiritual din această Scriptură! Ce minunat ne-a condus Dumnezeul nostru pe noi, poporul Său de Legământ, prin pustia acestei lumi și S-a îngrijit de nevoile noastre zi de zi! Cum ne-au păzit de rătăcire pedepsele mâinii Sale iubitoare; sau dacă ne-am întors vreodată la dreapta sau la stânga, cum ne-a tras înapoi dragostea Sa! Și nu ne-a adus El într-o țară bună, o țară cu pâraie de apă, o țară cu fântâni și ape adânci, o țară cu măsline pentru ulei și cu miere, o țară în care mâncăm pâine, Pâinea din cer, fără lipsă? Într-adevăr, nu ne lipsește nimic în ea. Dacă Israelul din vechime a avut motive să-și dovedească recunoștința și iubirea față de Dumnezeu, cu cât mai multe motive avem noi, Israelul spiritual! W. T. 1914-263 (R 5527:6) (Cântarea 134) V. D. M. 846:1

 

25 Martie

Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Matei 7:17

Adevăratul popor al Domnului este astfel încât roada vieții lor este hrănitoare și înviorătoare pentru toți cei care au părtășie cu ei. Pe de altă parte, există persoane care, asemenea scaiului, împrăștie întotdeauna semințe care vor produce necazuri — doctrine false, presupuneri de rău și erori; și sunt unii care, asemenea tufelor de spini, în loc să producă roadă înviorătoare, în mod continuu caută să împiedice, să necăjească, să supere, să jignească, să otrăvească, să rănească pe cei cu care vin în contact. Poporul Domnului nu trebuie să aibă mare greutate în a face distincție între învățătorii mincinoși care i-ar induce în eroare, și păstorii subordonați care își pun cu bucurie viețile în serviciul turmei. Prima clasă sunt mereu intriganți, subminează, distrug. Cealaltă clasă sunt de ajutor, ziditori, întăritori, făcători de pace. W. T. 1906-93 (R 3747:2) (Cântarea 113)

 

26 Martie

Și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile pământului. Fapt. 1:8

Spiritul creștinătății este agresiv. Evanghelia pune înaintea adevăratului credincios un obiectiv, un motiv care‑l însuflețește la un entuziasm de gradul cel mai înalt. Mesajul devine un mesaj arzător, care trebuie să ardă ca o adevărată lumină pentru a-i lumina pe alții. Altfel s-ar stinge, s-ar înăbuși. “Nu stingeți duhul, cu care sunteți pecetluiți", în mod sigur poate fi aplicat unui spirit misionar potrivit, precum și altor procedee. … Mesajul nostru este de favoare specială, care este dată acum oricui are urechi de auzit și inimă care să o aprecieze și să o accepte. Căutarea noastră este o căutare misionară după giuvaerele Domnului, după “preoțimea împărătească", “turma mică", “aleșii" Săi — pentru ca aceștia să fie luminați și ajutați să ajungă la o cunoștință mai clară a adevărului, pentru ca ei să-și întărească chemarea și alegerea la moștenire împreună cu Răscumpărătorul lor în împărăție. W. T. 1909-93 (R 4359:3) (Cântarea 46)

 

27 Martie

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte. Iosua 1:8

Meditarea la legea divină zi și noapte nu trebuie desigur să fie înțeleasă literal — că nu trebuie să facem nimic altceva zi și noapte decât să ne gândim la Scripturi. Trebuie să înțelegem că Domnul a vrut să spună că ar trebui să avem întotdeauna în minte, în legătură cu toate afacerile vieții, gândul că suntem ai Lui și că El este îndrumătorul și conducătorul nostru în toate lucrurile, și că până și cel mai mic lucru care aparține de viețile și de interesele noastre, zi sau noapte, ar trebui să fie făcut cu considerare cuvenită a voinței Domnului cu privire la acel lucru. W. T. 1907-284 (R 4062:4) (Cântarea 22)

 

28 Martie

Orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri; și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Matei 16:19

Declarația referitoare la autoritatea lui Petru de a lega și dezlega era o formă de exprimare obișnuită în zilele acelea, pentru a indica interzicerea și permiterea. Un scriitor a declarat: “Nici un alt termen n-a fost folosit atât de constant în Legea Canonică Rabinică decât termenii legare și dezlegare. Ei reprezentau puterea legislativă și juridică a funcției rabinice". Această autoritate a fost împărtășită de toți apostolii (Matei 18:18, 19), și datorită credinței noastre în aceasta, noi socotim că prezentările exacte ale apostolilor reprezintă voința divină și nu permitem ca alte mărturii ale urmașilor de mai târziu ai Domnului să aibă aceeași greutate sau influență. Numai cu privire la apostoli avem asigurarea că ei au fost supravegheați de Dumnezeu — că orice au interzis sau au permis ei a fost sub îndrumare și aprobare cerească. W. T. 1906-174 (R 3789:6) (Cântarea 414)

 

29 Martie

… Au zis unul către altul: Ce este aceasta? … Moise le-a zis: Este pâinea, pe care Domnul v-o dă ca hrană. Exodul 16:15

Provizia de mană a fost o ilustrație minunată a proviziei de har în Cristos: mana trebuia să fie adunată zilnic; nu ținea pentru zilele următoare. Lecția din aceasta pare să fie că acei care acumulează mult din harul și adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie și distribuitori ai acestuia. Nu este dat cu scopul creării unei aristocrații spirituale. Cât de adesea am văzut exemplificat acest lucru: cei care studiază Cuvântul numai pentru ei înșiși și care nu se amestecă cu frații și nu-și împărtășesc binecuvântările cu ei, nu sunt în cele din urmă atât de avantajați cum ne-am fi așteptat. Mana trebuie adunată zilnic: hrănirea noastră din Pâinea cerească trebuie să fie un privilegiu continuu, fără de care nu vom avea tărie pentru călătoria vieții; dar cu ea trebuie să fim tari în Domnul și poate ni se va permite să ajutăm pe alții, distribuindu-le harul divin. W. T. 1907-186 (R 4012:5) (Cântarea 319)

 

30 Martie

Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor. Apocalipsa 15:3

Cu cât ajungem să apreciem mai mult justiția divină și dreptatea sentinței la moarte împotriva rasei noastre, cu atât ajungem să apreciem mai mult iubirea și mila lui Dumnezeu față de noi, și să ne bucurăm că El n-a dorit ca vreunul să piară și de aceea a făcut o pregătire destul de largă, destul de înaltă și destul de adâncă, pentru ca toți să se întoarcă la El și să trăiască — să aibă viață veșnică. Această pregătire a milei nu poate ignora păcatul și nici nu-i poate permite păcătosului să-l ignore. Este necesar ca răscumpărații să știe, să-și dea seama de starea lor căzută, de justețea sentinței lor la moarte, și că recuperarea lor este în întregime din mila divină. Dacă nu învață această lecție nu vor putea aprecia niciodată aranjamentele divine și singurele condiții pe baza cărora Dumnezeu le-ar putea acorda viață veșnică — condiții de acceptare a harului și iertării lui Dumnezeu, și de ascultare de El și de principiile Sale de dreptate. W. T. 1906-62 (R 3729:5) (Cântarea 79)

 

31 Martie

Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Evrei 4:12

În fiecare caz, Cuvântul lui Dumnezeu a fost cel care a cauzat tulburare, agitație. Fie că a fost trimis prin profeții din vechime, prin apostoli și prin reformatorii din acest veac, Dumnezeu a vorbit din ceruri — și Cuvântul Său este viu și puternic, care pătrunde dincolo de orice mesaj uman. El va despărți, va face deosebire, va găsi pe cei înfometați după adevăr, îi va separa de ceilalți; este lumina despre care apostolul a declarat: cea care face ca totul să fie arătat este lumina. Atitudinea luată de oameni față de lumină, față de adevăr, demonstrează, mai bine decât ar face-o toate pretențiile lor, dacă sunt ai luminii sau ai întunericului. În imperfecțiunea judecății noastre am putea presupune că unii ar fi copii ai luminii când de fapt nu sunt ai luminii, sau am putea presupune că unii sunt ai întunericului când în realitate sunt altfel în inimă. Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui; El arată cine este de partea Lui și cine este de partea întunericului; să fim mulțumiți și să lăsăm secera adevărului să facă separarea în lucrarea secerișului, și să nu fim încăpățânați și încrezuți, ci să-L așteptăm pe Domnul. Să așteptăm cu răbdare ca El să producă separarea cu înțelepciune și iubire divină — noi știm că în cele din urmă planul Lui este cel mai bun. W. T. 1906-294 (R 3860:6) (Cântarea 81)

 

 

© 2005-2014 Studenţii Bibliei