Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

1 Iulie

Într-o seară … Isaac ieșise pe câmp să mediteze îsă se roageș. Geneza 24:63

Cât de imposibil este pentru un copil al lui Dumnezeu, amintindu-și și fiind impresionat de evenimentele zilei, în privința înțelepciunii, a grijii Domnului și a siguranței că toate lucrurile vor lucra spre bine — cât de imposibil este, spunem noi, pentru unul ca acesta să se retragă la odihnă fără recunoștința inimii față de Cel pe a cărui putere și pe ale cărui promisiuni s-a sprijinit de-a lungul zilei: și cât de potrivit este să-și plece genunchii și inima, ca să aducă omagii și mulțumiri. W. T. 1885-noiembrie. p. 4 (R 799:3) (Cântarea 406)

 

2 Iulie

Deci, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos … Ba mai mult, ne lăudăm și în necazuri, căci știm că necazul lucrează răbdare, răbdarea aduce experiență, iar experiența aduce nădejde. Însă nădejdea nu dezamăgește, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Romani 5:1, 3-5

Acest gând este foarte prețios pentru noi ca și Creații Noi. “Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere”, va domni și va păzi inimile și mințile noastre (Fil. 4:7). …

Noi avem pace, indiferent de condițiile exterioare. Încercările și dificultățile vieții vin peste poporul Domnului amestecate cu bucurii — ploaie și furtună, apoi strălucește soarele. Ei se bucură de toate plăcerile neprihănite care sunt în armonie cu consacrarea lor. Ei învață să cultive răbdarea în încercare, știind că răbdarea produce experiență, iar experiența produce tot mai mult acea speranță care nu face de rușine. Romani 5:3-5. W. T. 1916-102 (R 5879:2) (Cântarea 374) V. D. M. 253:7, 8

 

3 Iulie

Domnul va judeca pe poporul Său. Evrei 10:30

Dacă aceștia intră în necazuri fiindcă n-au fost suficient de veghetori, Domnul le va da unele experiențe care vor fi bune pentru ei, dacă acestea vor fi primite corect. Să ne amintim de cuvintele de prevenire ale Apostolului Pavel: “Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați” de Domnul (1 Cor. 11:31). Aceasta înseamnă că atunci când neglijăm a ne judeca, trebuie s-o facă El pentru noi. Atunci noi suntem pedepsiți în vederea corectării, pentru ca să putem ajunge la răsplata și favoarea cerească ce va fi a noastră ca Noi Creații în Cristos, dacă rămânem smeriți și credincioși până la moarte. Dacă noi continuăm să fim blânzi și plini de spiritul smereniei, nedorind onoruri prezente și înălțare, ci fiind dispuși să așteptăm în răbdare desăvârșită timpul bun al lui Dumnezeu, înălțarea noastră va veni; și vom avea parte pentru totdeauna de Tronul Mântuitorului și de gloria Sa. W. T. 1916-133 (R 5890:5) (Cântarea 67) V. D. M. 222:5

 

4 Iulie

Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalțe pentru adevăr. Psalmul 60:4

Noi trebuie să vestim acest Mesaj glorios. Trebuie să-l spunem prin acțiunile noastre, prin cuvintele noastre, prin literatură, prin prezentări vizuale și în orice mod ne va da Domnul ocazie. …

Dacă ne abținem de a vesti Veștile Bune, rezultatul va fi că focul Spiritului sfânt al lui Dumnezeu se va stinge în noi. … Posesiunea Adevărului — Mesajul lui Dumnezeu — aduce cu ea mare respon­sabilitate. Ne vom dovedi credincioși lui? Vom arăta Dumnezeului nostru profunda noastră apreciere a bunătății Sale iubitoare în aceea că ne-a acordat cunoștința minunatului Său Mesaj de mântuire, Planul Său glorios, cu timpurile și perioadele lui? W. T. 1914-198 (R 5489:5) (Cântarea 389) V. D. M. 911:3, 5

 

5 Iulie

Iată, nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel. Psalmul 121:4

Gândiți-vă un moment la memoria care nu slăbește niciodată; la judecata care nu greșește niciodată; la înțelepciunea care plănuiește pentru eternitate, fără posibilitatea de a eșua, și care cronometrează acel plan cu o precizie infailibilă pentru veacurile viitoare; la puterea și la priceperea care pot ține în frâu chiar și fiecare element împotrivitor, însuflețit sau neînsuflețit, și le pot face să lucreze împreună pentru împlinirea marilor Sale planuri; la atenția neobosită care nu încetează niciodată, nici nu caută ușurare de grijile stăpânirii universale — al cărui ochi nu doarme niciodată, a cărui ureche este întotdeauna deschisă, și care este întotdeauna în cunoștință de toate necesitățile și activ în toate interesele vastelor Sale domenii. W. T. 1893-227 (R 1560:2) (Cântarea 59)

 

6 Iulie

Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu întârzia să-l împlinești. Eclesiastul 5:4

Oricine n-a văzut necesar să ia hotărâri, să-și ia angajamente față de Domnul, n-a recunoscut primul principiu al dezvoltării creștine. Cel care află din atacul inamicului unde zidul său este cel mai slab, și care apoi repară locurile slabe de îndată ce le-a constatat, face aceasta printr‑o hotărâre față de Domnul — prin jurământ. Cel care n-a descoperit nici o slăbiciune în caracterul său este orb și “nu vede departe". Cel care n-a încercat să-și corecteze slăbiciunile prin hotărâri față de Domnul, prin angajamente făcute Domnului, n-a început acea dezvoltare a caracterului care trebuie completată înainte de a putea fi declarat învingător. W. T. 1909-76 (R 4348:3) (Cântarea 140)

 

7 Iulie

De acolo a pornit îAvraamș spre munte la răsărit de Betel și și‑a întins cortul … A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat Numele Domnului. Geneza 12:8

Avraam s-a mutat ulterior către ținutul muntos, lângă Betel, fără îndoială pentru a fi liber de influențele imorale ale canaaniților și pentru ca oamenii săi să fie separați de aceștia. Acolo și-a stabilit casa, acolo a ridicat un altar pentru Domnul și s-a rugat. Bine ar fi dacă fiecare cap de familie ar fi atât de atent încât să se îngrijească de interesele celor care-i sunt în grijă, pentru ca aceste interese să fie avantajoase binelui lor în orice loc! Bine ar fi dacă mai mulți și-ar putea da seama cât de indispensabil este să aibă un altar pentru Domnul în casele lor, de unde tămâia rugăciunii să se ridice la Tatăl prin meritul Răscumpărătorului. W. T. 1907-41 (R 3936:3) (Cântarea 351)

 

8 Iulie

Aceștia de pe urmă au lucrat un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am purtat greul și zăduful zilei. Matei 20:12

Oricine este conceput de Spirit și de aceea capabil să aprecieze și să alerge pentru premiul “chemării de sus" a veacului Evanghelic, poate ști că este chemat cu singura chemare făcută până acum: și dacă de bună voie va sacrifica tot ce este al său, el poate fi tot atât de sigur de premiu ca și oricare altul care aleargă în aceeași alergare. O astfel de dispoziție este o dovadă a unei consacrări și acceptări la timp și de aceea a unei conceperi de Spirit. Continuați cu noblețe deci, dragi confrați lucrători, fie că ați intrat recent în câmpul de seceriș, fie mai devreme; noi servim pe singurul Domn, în singura credință și prin singurul botez în moartea Sa; și pentru toți aceștia El are rezervată cununa vieții. W. T. 1888-iunie p. 7 (R 1046:5) (Cântarea 170)

 

9 Iulie

Nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până voi găsi un loc pentru Domnul. Psalmul 132:4, 5

După cum în inima lui David era să construiască templul, tot așa de natural vine dorința la poporul Domnului din timpul prezent să stabilească lucrurile Domnului și împărăția Sa. … Acum este timpul de a aduna diferitele elemente, aur, argint, pietre prețioase etc., care în curând vor alcătui templul Domnului. Acum este timpul, nu numai pentru scoaterea pietrelor din carieră, ci și pentru modelarea lor pentru diferitele lor poziții în templul lui Dumnezeu. Acum, după cum sugerează Scripturile, noi suntem pietre vii, ca să fim zidiți împreună ca o locuință a lui Dumnezeu prin Spirit. W. T. 1908-311 (R 4261:3) (Cântarea 184)

 

10 Iulie

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, faci să fiu în siguranță în locuința mea. Psalmul 4:8

Noi suntem invitați să aruncăm toate grijile noastre asupra Domnului, știind că El Se îngrijește de noi. Și avem asigurarea încurajatoare în mijlocul încercărilor actuale că vom primi o cunună a slavei care nu se veștejește, dacă în seriozitate și umilință constantă ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cutremur, după ce am fost mai întâi răscumpărați cu sângele prețios al lui Cristos, și astfel prin credință am câștigat privilegiul de a o realiza. Și suntem mângâiați în mijlocul încercărilor cu asigurarea binecuvântată că în timp ce Dumnezeu Se împotrivește celor mândri, și ei de asemenea I se împotrivesc Lui, El dă har celor smeriți. W. T. 1888-August p3 (R 1054:1) (Cântarea 64)

 

11 Iulie

Îți voi da comorile întunericului și bogății ascunse în locuri tăinuite. Isaia 45:3

Trebuie să intrăm în Cristos ca membre ale corpului Său, adevărata biserică, prin sacrificiu, înainte de a putea avea chiar și ocazia de a căuta aceste comori ascunse sau de a găsi vreuna dintre ele. Și apoi, pe măsură ce progresăm cu credincioșie în serviciul nostru sacrificator ca preoți, mergând în urmele Marelui Preot, găsim tot mai multe din aceste adevărate “bogății de har", zi de zi și an de an, pe măsură ce progresăm. … Apostolul declară că aceste comori de înțelepciune și har — cunoașterea lucrurilor bune divine aflate în păstrare, și părtășia cu Dumnezeu care ne permite să anticipăm și să ne bucurăm de acele binecuvântări într-o anumită măsură acum — sunt toate ascunse în Cristos, “în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii". W. T. 1901-56 (R 2762:4) (Cântarea 142)

 

12 Iulie

Dar acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în Numele Lui. Ioan 20:31

Singura credință care va rezista la încercare și ne va face învingători asupra spiritului lumii, a cărnii și a Adversarului, este speranța pusă înaintea noastră în Evanghelie, al cărei centru este Isus ca Mesia. Aceea este speranța lumii — speranța că Cristos, după ce a răscumpărat lumea cu sângele Său prețios, va acorda, la timpul cuvenit, o ocazie binecuvântată fiecărei ființe, pentru ca oricine vrea să poată veni prin cunoaștere și ascultare la viață veșnică, și pentru ca neascultătorii să fie nimiciți în moartea a doua. Încă o parte a acestei speranțe al cărei centru este Isus, Mesia, este că aceia care sunt acum chemați, cei ascultători prin credință, vor fi împreună moștenitori cu Învățătorul în marea împărăție care va binecuvânta lumea. Nu este de mirare că apostolul a spus despre această speranță mesianică, această speranță a împărăției, că “Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat". W. T. 1905-188 (R 3580:5) (Cântarea 212)

 

13 Iulie

Tot așa vă va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Matei 18:35

Iertarea din inimile voastre este starea care întotdeauna trebuie să fie acolo: niciodată să nu întreținem nici un alt sentiment decât acela al iertării și bunăvoinței față de toți, indiferent cât de grav au greșit împotriva noastră: și dacă așa stau lucrurile, vom fi doritori și nerăbdători să exercităm iertarea vizibil și să o exprimăm către cei care se căiesc. Prin urmare, nu vom căuta să obligăm la cea mai elaborată declarație din partea celui care se căiește, ci asemenea tatălui risipitorului, când vom vedea pe cel care se căiește că vine într-o atitudine de umilință, aceasta ne va atinge inimile și ne va îndemna să mergem în întâmpinarea lui o parte din drum și să-l iertăm, și să punem pe el haina celei mai depline părtășii și frății. W. T. 1898-126 (R 2296:4) (Cântarea 136)

 

14 Iulie

Cereți, și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ioan 16:24

În cultivarea spiritului de laudă, recunoștință și apreciere iubitoare pentru toată bunătatea vădită a lui Dumnezeu se află secretul unei vieți fericite pentru creștin. Și pentru a cultiva un astfel de spirit este necesar ca în mod continuu să ne amintim de faptele Sale de milă și har; ca în rugăciunile noastre să-I spunem adeseori cum ne amintim de toată bunătatea Sa, cum fiecare nouă dovadă de iubire și grijă din partea Sa face ca credința să prindă rădăcini mai adânci și să simțim mai deplin prezența și favoarea Sa; și cum prin astfel de experiențe dragostea și bucuria noastră sunt făcute să prisosească tot mai mult. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi; și de fiecare dată când vedem un nou semn al iubirii Sale, iubirea noastră, dacă avem inimi într-adevăr recunoscătoare, este deșteptată din ce în ce mai mult și suntem făcuți să ne bucurăm în Dumnezeu, în a cărui prezență este plinătate de bucurie. În acest scop Domnul nostru ne încurajază să venim frecvent la Dumnezeu în rugăciune cu cereri mari pentru favoarea Sa, spunând: “Cereți, și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină". W. T. 1896-211 (R 2031:5) (Cântarea 411)

 

15 Iulie

Prin El vi se vestește iertarea păcatelor. Fapt. 13:38

Apostolul nu se referă la ceva ce a făcut Domnul nostru ca Arhanghel, înainte “de a deveni trup", nici nu se referă la vreo lucrare care să fie făcută de El în starea Sa nouă, mult înălțată, așezat “cu Tatăl Său pe scaunul Lui de domnie" și părtaș al naturii Sale divine, ci el se referă aici la lucrarea făcută de “Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți". Apostolul accentuează astfel din nou faptul că, “dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților". Da, acesta este centrul vestirii Evangheliei, că eșecul primului om perfect a fost pe deplin compensat prin sacrificiul Omului Cristos Isus, și că în acest scop a fost necesar ca Domnul nostru să lase gloria pe care o avea cu Tatăl înainte de a fi lumea, să devină sărac (în sensul de a lua natura noastră mai joasă — dar nu și defectele acesteia, pentru că El a fost “sfânt, nevinovat … despărțit de păcătoși"); și să cedeze natura Sa umană ca preț de răscumpărare sau preț corespunzător pentru viața pierdută de tatăl Adam pentru el însuși și pentru rasa lui. Aceasta este temelia pe care este prezentată de Scripturi fiecare ofertă de har. Și acum, Cel care a fost agentul Tatălui în lucrarea de răscumpărare, va fi și agentul Tatălui în lucrarea de “binecuvântare" a tuturor celor răscumpărați cu ocazii abundente pentru întoarcere la favoarea divină — din care primul pas este iertarea păcatelor. W. T. 1897-138 (R 2150:1) (Cântarea 68)

 

16 Iulie

… Întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință, și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri (în limba engleză tribulation, n. t.). Fapt. 14:22

Cuvântul nostru “tribulație" îcuvânt vechi pentru “necaz” — n. e.ș derivă din latinescul tribulum, numele unui tăvălug sau al unei treierătoare folosite în vechime pentru curățarea grâului, îndepărtarea de pe el a învelișului exterior sau a plevei. Cât de potrivit este acest gând când este aplicat la poporul consacrat al Domnului, care în Scripturi sunt simbolizați prin grâu. Natura noastră nouă este miezul, adevăratul grăunte; totuși această comoară sau parte valoroasă este acoperită cu coaja stărilor pământești. Și pentru ca grâul să fie pregătit cum se cuvine pentru “grânar" și pentru folosință, trebuie ca fiecare grăunte să treacă prin necazul necesar ca să separe acele aspecte care, înainte de a fi separate, ne fac nepotriviți pentru serviciul viitor la care suntem chemați de Domnul. În măsura în care putem să ne dăm seama de propriile noastre imperfecțiuni și de voia perfectă a lui Dumnezeu cu privire la noi, vom putea să suportăm cu răbdare, și chiar cu un anumit fel de bucurie, toate necazurile pe care Stăpânul va vedea că sunt cele mai bune să le îngăduie să vină peste noi. “Ne lăudăm și în necazuri." W. T. 1897-265 (R 2213:5) (Cântarea 67)

 

17 Iulie

“Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile … puneți-Mă astfel la încercare," zice Domnul oștirilor, “dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, și dacă nu voi turna peste voi o binecuvântare". Maleahi 3:10

Este de datoria noastră, dragi prieteni, să ne uităm în jurul nostru, să observăm în ce măsură am fost credincioși legământului nostru de jertfă și să ne amintim că aceasta nu este o jertfă de o zi sau de un an, ci “chiar până la moarte". Încă puțin și încercările se vor sfârși, dar până când acel puțin timp va trece, noi suntem în timp de încercare, și el ne dovedește fie demni, fie nedemni de favorurile glorioase pe care le căutăm, binecuvântarea principală, comoștenirea. Dacă o apreciem, să o căutăm în felul Domnului, să vedem în ce măsură există alte lucruri în viața noastră pe care le-am putea da Domnului și pe care El le-ar accepta, nu prin vrednicia faptelor sau a jertfelor, ci prin meritul lui Cristos. Să căutăm ca zilele și orele, pe măsură ce trec, să fie cheltuite într-un mod consacrat; să observăm în ce măsură petrecem momente și zile într-un mod egoist, sau le irosim pentru alții, peste cerințele rezonabile ale datoriei așa cum sunt ele marcate în Cuvântul divin. Să vedem în ce măsură ne îndeplinim angajamentele făcute Domnului; să observăm ce timp sau influență sau bani folosim în serviciul divin și în ce raport este aceasta cu întregul. W. T. 1905-380 (R 3685:5) (Cântarea 131)

 

18 Iulie

Ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc. Luca 11:28

Este important să auzim Cuvântul Domnului, să cercetăm Scripturile, să le stăpânim bine, ca să putem da un răspuns celui care ne cere un temei pentru speranța care este în noi, dar avem nevoie de mai mult. Trebuie să ascultăm de Cuvânt, să-l practicăm în măsura capacității noastre. Este adevărat, nu ne putem ridica la cerințele perfecțiunii, pentru că legea lui Dumnezeu este perfectă, dar putem avea atitudinea perfectă a inimii, și nimic mai puțin decât aceasta nu va fi acceptabil pentru Domnul. Îi putem arăta Lui și într-o anumită măsură și altora strădania vieții noastre în direcția dreptății și a tuturor roadelor și harurilor Spiritului sfânt. Dacă am avea toată cunoștința și zelul și nu am avea spiritul ascultării, aceasta ar dovedi o lipsă a spiritului iubirii, și ne‑ar dovedi nevrednici de favoarea și binecuvântările divine pro­mise celor care sunt bine instruiți prin mesajul de sus. W. T. 1905-366 (R 3678:4) (Cântarea 236)

 

19 Iulie

Dumnezeu, … ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. 2 Corinteni 3:5, 6

Poziția noastră este aceea de ambasadori pentru Dumnezeu, care explică oamenilor mila Sa și pregătirea din partea Sa a Noului Legământ, prin care toți vor putea fi binecuvântați și recuperați dacă vor vrea. Toți cei care primesc mesajul nostru cu bucurie și se întorc de la păcat ca să‑L urmeze pe Domnul, pot fi invitați să devină membri ai trupului lui Cristos, trupul lui Mesia, trupul Mijlocitorului, trupul Marelui Proroc, trupul Marelui Preot, trupul Marelui Împărat al veacului milenar. Așadar, noi suntem slujitori ai Noului Legământ prin aceea că ne dăm viața în serviciul lui, în interesul lui, cu toate că nu este încă un legământ, ci doar o făgăduință. Nu numai că ne dăm viața, dar și căutăm membri confrați ai trupului Celui Uns și-i ajutăm să-și dea și ei viața, sub asigurarea că aceste jertfe mai bune se vor sfârși curând și aplicarea lor va fi făcută de gloriosul nostru Cap, iar noi cu El în glorie. W. T. 1909-51 (R 4332:2) (Cântarea 292)

 

20 Iulie

Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas până în ziua aceasta. Fapt. 26:22

Referindu-se la păstrarea vieții sale, apostolul nu o pune pe seama lui Lisias, comandantul garnizoanei din Ierusalim, ci spune că a primit ajutor de la Dumnezeu, prin care a fost menținut până la momentul când vorbea. … Există o lecție bună în aceasta pentru tot poporul Domnului. Cât sunt de dispuși mulți să pună pe seama “norocului" sau “șansei" sau ajutorului oamenilor, trecând cu vederea faptul că sfinții Domnului sunt obiectul special al grijii Sale și că îngerul Domnului face tabără în jurul lor și-i scapă. W. T. 1903-157 (R 3197:3) (Cântarea 61)

 

21 Iulie

După cum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți, dacă nu rămâneți în Mine. Ioan 15:4

Domnul nostru ne dă o sugestie că producerea de multă roadă nu este întru totul dependentă de noi, și chiar dacă rămânem în El ca mlădițe aducătoare de roadă, calitatea și cantitatea roadei trebuie să fie îmbunătățite prin aceea că avem idealuri potrivite în fața noastră, căutând cu seriozitate împlinirea lor. Astfel El spune: “Dacă rămâneți în Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da". Sugestia este aceea că dorința și cererea de la Tatăl Ceresc la tronul harului ceresc este un mijloc prin care putem primi tot mai mult din seva Viței, Spiritul sfânt, și putem dezvolta roadele Spiritului. Se va observa că nimic de aici nu sugerează căutarea sau găsirea lucrurilor bune pământești. Acestea trebuie lăsate cu totul pe seama înțelepciunii și providenței Domnului, și poporul Lui, adevăratele mlădițe ale Viței, trebuie să dorească și să caute Spiritul sfânt, pe care Tatăl este mai dispus să li-l dea decât sunt părinții pământești să dea daruri bune copiilor lor. W. T. 1899-111 (R 2466:2) (Cântarea 91)

 

22 Iulie

Credința fără fapte este moartă. Iacov 2:20

Examinarea de sine în aceeastă direcție este foarte potrivită. Dacă am auzit, am văzut, am gustat din harul lui Dumnezeu și ne-a plăcut, și dacă nu am manifestat nici o dorință de a-L servi pe Tatăl nostru Cel milostiv sau de a-i ajuta pe alții să ajungă la aceleași binecuvântări de care ne bucurăm noi, aceasta presupune că vitalitatea noastră spirituală este foarte slabă și în pericol de a pieri. Dar dacă, dimpotrivă, constatăm că ardem de înflăcărarea iubirii pentru Domnul și de aprecierea marelui Său plan de mântuire, și suntem mistuiți de dorința de a spune veștile bune altora pentru binecuvântarea, întărirea, zidirea și participarea la credința divină, aceasta să ne încurajeze. De asemenea, să observăm că Isus i-a iubit și i-a favorizat în special pe cei mai zeloși, mai viguroși și mai energici dintre apostoli: Petru, Iacov, Ioan, și putem fi siguri că și pe Pavel. W. T. 1909-121 (R 4377:6) (Cântarea 289)

 

23 Iulie

Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; și El îi cunoaște pe cei care se încred în El. Naum 1:7

Deși apreciem cu foarte multă recunoștință această iubire și grijă specială pentru noi ca popor al Său, în mângâierea, încurajarea și protecția acordate nouă de Tatăl Ceresc în mijlocul marilor necazuri ale lumii, am fi foarte departe de a avea spiritul Său dacă am privi problema cu mulțumire de sine, uitând de marea Sa iubire și pentru întreaga lume, care, ascunsă în spatele norilor mâniei Sale drepte împotriva păcatelor ei, cu înțelepciune dă lovitura grea care va sfărâma toți idolii ei și va umili mândria oamenilor până la țărână. … Dacă Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât să dea pe singurul Său Fiu … El o iubește încă, și iubirea Lui este cea care mânuiește nuiaua pentru corectarea ei. Astfel El vrea, de asemenea, ca poporul Lui să privească judecățile Sale, și în timp ce se bucură în lumina soarelui favorii Sale … El ar vrea ca ei să împărtășească lumii Spiritul Său; și în timp ce loviturile mâniei Sale drepte cad greu asupra oamenilor, El ar vrea ca noi să le indicăm cauza calamităților și singurul remediu. W. T. 1895-72 (R 1787:3) (Cântarea 128)

 

24 Iulie

Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Fapt. 4:33

Textul nostru ne spune că această mărturie a fost făcută cu putere, cu putere mare. Aceasta n-a fost făcută ca un lucru secundar, după politică, după chestiunile sociale, după teoriile evoluționiste sau dizertațiile criticii radicale. Aceasta, și numai aceasta, a constituit subiectul apostolilor. Tot așa ar trebui să fie și cu noi. Învierea Domnului, valoarea și însemnătatea ei pentru Biserică și pentru lume prin planul divin ar trebui să fie întotdeauna proeminente în mărturia noastră. Nu numai prin cuvintele și prezentările lor logice au dat mărturie apostolii, ci și prin viețile lor. După cum au spus apostolii: “Voi sunteți epistola noastră … cunoscută și citită de toți oamenii". Viețile celor din Biserica timpurie au fost mărturia specială pentru Domnul. Fără consecvența vieții și a consacrării lor Domnului și adevărului, este evident că mesajul n-ar fi avut o asemenea importanță cum a avut. Tot așa este și cu noi astăzi. Este bine să predicăm cuvântul. Este încă mai important să-l trăim. Dar lucrul ideal este și să predici și să trăiești adevărul. W. T. 1909-141 (R 4391:1) (Cântarea 280)

 

25 Iulie

Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. 1 Petru 2:21

Textul nostru este în special potrivit și ar trebui ținut minte întotdeauna, nu numai în persecuțiile aspre, ci și în cele mai mici, când numele nostru este respins ca fiind rău, când oamenii “vă vor izgoni dintre ei", când fac tot felul de denaturări împotriva voastră pe nedrept din pricina credincioșiei voastre față de Domnul, de Cuvântul Său și de principiile dreptății. Atunci amintiți-vă acest text și asigurați‑vă inima în armonie cu el și cu alte afirmații din Cuvântul Domnului, că toate aceste experiențe de împotrivire Domnul este dispus să le conducă spre binele vostru cel mai mare, făcându-le să producă pentru voi o greutate nespus de mare și veșnică de slavă. Toți cei care vor fi din clasa împărăției cerurilor trebuie să treacă prin unele din acest fel de experiențe pentru dezvoltarea și probarea caracterelor lor. W. T. 1905-254 (R 3617:4) (Cântarea 283)

 

26 Iulie

Mergeau din loc în loc și vesteau cuvântul. Fapt. 8:4

Unii creștini dragi fac greșeala de a predica despre sociologie, despre frumusețile naturii, despre lucrurile lumii. Alții se ocupă continuu și de erori și de cei care le susțin. Astfel de lucruri își pot avea timpul și locul lor în legătură cu mesajul; dar toți care vreau să servească pe Domnul să-și aducă aminte că noi suntem împuterniciți să propovăduim numai Evanghelia lui Cristos. Cristos și mesajul Lui constituie lumina care a intrat în mințile noastre — lumina pe care trebuie să o lăsăm să strălucească pentru binecuvântarea altora. Întunericul urăște lumina și luptă împotriva luminii; dar lumina trebuie să continue să strălucească. Astfel a spus Domnul nostru: “Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri". Lumina nu este doar mesajul pe care-l purtăm pe buzele noastre, ci și influența care emană din viețile noastre zilnice. Tot mai mult suntem convinși că voia Domnului este ca mesajul Lui să fie dus de aceia care sunt curați în inimă. “Curățiți-vă, cei care purtați vasele Domnului." W. T. 1909-46 (R 4330:5) (Cântarea 284)

 

27 Iulie

Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui! Istorisiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele lucrările Lui minunate. Psalmul 96:2, 3

Toți cei care sunt din Adevăr aud Adevărul și le place să facă mărturie pentru Adevăr. Dar în cazul nostru, ca și în cazul Învățătorului, lumea nu ne cunoaște. Nu ne cunoaște fiindcă nu L-a cunoscut nici pe El. Lumea, în special lumea religioasă creștină, este dispusă să ne răstignească așa cum L-a răstignit pe El, numai că noi trăim într-un timp mai civilizat, și se pare că pentru cărturarii, fariseii și învățătorii legii este mai dificil astăzi decât în vechime să ațâțe poporul ca să ne distrugă viața. Dar prin harul lui Dumnezeu noi vom continua să facem mărturie pentru Adevăr până când vine noaptea întunecoasă “în care nimeni nu va putea lucra”, dacă viețile noastre vor fi cruțate până atunci. W. T. 1916-151 (R 5898:6) (Cântarea 191) V. D. M. 204:4

 

28 Iulie

Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și sunt viață. Ioan 6:63

Textul nostru arată că oricât de tainice și de pilduitoare au fost învățăturile Domnului nostru, cu toate acestea, mesajul Lui, dacă este corect înțeles, este de ajutor din punct de vedere spiritual și dătător de viață pentru cei care pot să‑l înțeleagă și-l înțeleg. Această calitate a mesajului Domnului este cea care face religia Bibliei să fie diferită de toate cele ale păgânilor. Acesta este un mesaj de viață, cât și un mesaj de sfințenie. Este un mesaj de iertare, cât și un mesaj de condamnare. Este un mesaj de iubire, cât și un mesaj de dreptate. Minunatele Sale cuvinte ale vieții — ele sunt fermecătoare, frumoase, pline de forță! Le putem citi tot mereu, an după an, și vedem încă mai multă frumusețe în ele și încă mai adâncă semnificație, și aceasta în măsura creșterii noastre în har, a creșterii noastre în cunoștință și în Spiritul Învățătorului nostru. W. T. 1910-219 (R 4644:6) (Cântarea 49)

 

29 Iulie

Stăruiți în rugăciune. Romani 12:12

Rugăciunea, comuniunea cu Dumnezeu, este indispen­sabilă bunăstării noastre spirituale; și aprecierea privilegiului comuniunii cu Cel-Prea‑Înalt și cu Răscumpărătorul nostru, sau lipsa unei asemenea aprecieri, cum ar putea fi cazul, indică destul de clar zelul sau răceala noastră cu privire la lucrurile Domnului. Oamenii ar putea fi zeloși în a servi aranjamente sau planuri de-ale lor, sau sisteme și teorii omenești, și să aibă slabă dorință de rugăciune, dar cei care servesc pe Domnul și adevărul Lui dintr-o inimă fierbinte, zeloasă, așa vor înțelege imperfecțiunea și incapacitatea lor în serviciul divin, încât vor dori și vor căuta continuu conducerea și îndrumarea Învățătorului cu privire la serviciul pe care I-l fac. W. T. 1897-265 (R 2213:6) (Cântarea 421)

 

30 Iulie

Care Dumnezeu este ca Tine …? El nu-Și ține mânia pe vecie, căci Îi place îndurarea. Mica 7:18

Toți Dumnezeii păgâni sunt răzbunători. Numai Dumnezeul Bibliei Își revendică dreptul de a fi un Dumnezeu al iubirii, a cărui “îndurare ține în veac", după cum repetă mereu unul dintre psalmi. Vai, cât de groaznic a fost denaturat în fața lumii și a bisericii Dumnezeul nostru, al înțelepciunii, dreptății, iubirii și puterii, ca un Dumnezeu care-Și găsește plăcerea în chinuirea veșnică a marii majorități a creaturilor Sale; căci, dacă El a știut sfârșitul de la început și aceasta ar fi pregătirea Lui pentru ele, ar dovedi cu siguranță că El Și-a găsit plăcerea în chinuirea lor și a plănuit-o. Dar când ochii noștri se deschid la o interpretare cuvenită a Cuvântului lui Dumnezeu, caracterul Lui devine glorios înaintea ochilor noștri și impune iubirea și devotamentul nostru! După cum declară apostolul, iubirea divină este cea care ne constrânge să fim credincioși și ascultători. W. T. 1911-381 (R 4892:3) (Cântarea 175)

 

31 Iulie

Sfinții Tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă să fie cunoscută fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de măreție a împărăției Tale. Psalmul 145:10-12

Profetul sugerează că toți sfinții vor avea privilegiul de a vesti astfel împărăția și de a onora astfel numele Dumnezeului nostru, și aceasta pare să se îndeplinească literal astăzi; pentru că Domnul pare să aducă în atenția tuturor sfinților Săi (poporul Său consacrat de pretutindeni) adevărul pe care­‑l avem acum, cu scopul ca ei să poată avea lumina acestuia pe cărarea lor, arătându-le gloriosul caracter al Dumnezeului nostru, printr-o cunoștință a marelui Său plan al veacurilor. Mai mult, Domnul pare să pună în puterea fiecăruia dintre sfinți să slăvească astfel numele Lui și să vestească altora adevărul. Unora El le-a dat talentul oratoriei și prilejul de a‑l folosi și de a vesti laudele Lui în acest fel; altora le-a dat un talent pentru discuții particulare, pentru a spune astfel despre împărăția Sa și să vorbească despre maiestatea Sa glorioasă, și să facă cunoscute planurile Sale celor care au urechi de auzit. Și altora le-a dat privilegiul de a vesti mesajul Său prin răspândirea literaturii; iar unora se pare că le-a dat ocazii de a folosi toate aceste diferite metode de a cânta cântarea lui Moise și a Mielului. Și putem fi siguri că nici unul nu poate fi din clasa sfinților Domnului în acest timp și să cunoască bunătatea Sa și minunata Sa onoare și măreție, și totuși să nu aibă dorința de a spune veștile bune de mare bucurie tuturor celor care au urechi de auzit; și cei care sunt cei mai serioși, mai zeloși în vestirea mesajului, în mod sigur au cele mai multe binecuvântări în inimile lor și în experiențele lor, și cresc cel mai mult în har, în cunoștință și în iubire. W. T. 1900-313 (R 2714:6) (Cântarea 106)

 

 

© 2005-2014 Studenţii Bibliei