Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale

Lecţia 3: Vestea Bună - Partea 1

 

    Vom începe lecţia de astăzi cu scriptura din Luca 2:10:  "Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul". Care este această veste bună? Următorul verset ne spune: "Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul" (Luca 2:11). Deci naşterea lui Isus Christos este o veste bună pentru tot poporul. Să ne oprim puţin şi să vedem ce înseamnă pentru tot poporul. Cuvântul "Isus" înseamnă "Salvator". Dar salvatorul cui, al evreilor? Al creştinilor? Apostolul Pavel răspunde la această întrebare. 1 Timotei 2:5, 6: "Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită". De aici vedem 3 puncte importante:
Isus S-a dat ca preţ de răscumpărare
Isus a murit pentru toţi
Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită

Vom analiza detaliat aceste 3 puncte

Isus S-a dat ca Preţ de Răscumpărare

Ne întrebăm, ce înseamnă "Preţ de Răscumpărare"? Cuvântul original din greacă este "antilutron", care înseamnă preţ corespunzător. Isus S-a dat ca preţ corespunzător pentru cine, pentru ce? Ap. Pavel ne spune în 1 Corinteni 15:22: "Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos." 1 Corinteni 15:45: "De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă". Deci vedem că Isus a fost un preţ corespunzător pentru Adam. Ce înseamnă aceasta? Tot Ap. Pavel spune în Romani 5:18: "Astfel, deci, după cum printr-o singură greşeală a venit o osîndă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa."

Vedem din aceste scripturi că prin greşeala lui Adam a venit o condamnare asupra tuturor oamenilor. Condamnarea lui Adam a fost: "în ziua în care va mânca din el, vei muri negreşit" (Geneza 2:17). Odată ce Adam a păcătuit, el a murit. Cineva ar putea spune: n-a murit în ziua aceea, a mai trăit mulţi ani.

1. Câţi ani a trăit Adam după ce a păcătuit? Daţi o scriptură ca dovadă.

Foarte bun gând, dar când Dumnezeu a spus "vei muri negreşit", a spus că va muri de la favoarea divină, va fi mort în faţa Lui, ca şi cum n-ar exista, şi în final va merge în mod sigur în mormânt. Şi a mers în mormânt înainte de a se sfârşi ziua aceea de o mie de ani. Ap. Petru ne spune că "pentru Domnul o zi este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi" (2 Pet. 3:8). După ce Adam "a murit" de la favoarea divină, toţi urmaşii lui, până în ziua de azi, se nasc în aceeaşi stare. Ap. Pavel spune că "plata păcatului este moartea" (Rom 6:23). Lucrul acesta ni-l confirmă şi Domnul nostru Isus. Un om i-a spus Domnului că vrea să-L urmeze, dar mai întâi trebuie să meargă să-şi îngroape tatăl. „Vino după Mine” i-a răspuns Isus „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii” (Matei 8:22). Ce înseamnă expresia "morţii să-şi îngroape morţii"? Căci unul dintre aceşti "morţi" trebuie să fie viu, ca să poată îngropa pe celălalt. Este exact ceea ce spuneam mai sus: toată rasa umană este moartă în ochii lui Dumnezeu, şi numai prin Isus se poate ieşi de sub această condamnare. "Acum, deci, nu este nici o osîndire pentru cei ce sunt în Hristos Isus." Romani 8:1  

2. Cum au ajuns toţi oamenii să fie morţi în faţa lui Dumnezeu?

Scripturile ne spun că "toţi sunt sub păcat" (Galateni 3:22). David, omul după inima lui Dumnezeu, ne spune: "Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea" (Psalmi 51:5). Iov ştia că nu putea să stea în faţa lui Dumnezeu fără un Răscumpărător. El spune: "Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe pământ". Iov 19:25

"Dreptatea este temelia scaunului de domnie al lui Dumnezeu" (Psalmul 89:14). Dreptatea a cerut un preţ corespunzător pentru viaţa perfectă a lui Adam, acea viaţă care a fost pierdută în grădina Edenului. "Viaţă pentru viaţă" (Exodul 21:23). Citim că în toate ţările au existat şi există martiri care îşi sacrifică viaţa pentru libertatea ţării lor. Credeţi că nu s-ar fi gasit nimeni care să fi dorit să moară pentru întreaga rasă umană? DESIGUR că s-ar fi găsit, dar NIMENI din rasa lui Adam nu putea să fie un preţ corespunzător. De ce? Psalmistul spune: "Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării" (Psalmi 49:7). De ce? Fiindcă dreptatea cerea o viaţă perfectă. Dar Dumnezeu ne spune: "Îi voi răscumpăra din mâna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde îţi este nimicirea? Căinţa este ascunsă de privirile Mele!" (Osea 13:14). Cum face Dumnezeu aceasta?  "Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică" (Ioan 3:16). Acum înţelegem de ce a trebuit să-L trimită pe Isus. Ca să fie un preţ corespunzător. Dar de ce a trebuit să vină Isus aici pe pământ? Citim că "omul a fost creat puţin mai prejos decât îngerii" (Psalmul 8:5). Deci Isus nu putea fi un preţ corespunzător în ceruri, ca fiinţă spirituală, ci El trebuia sa fie asemenea oamenilor. Apoi citim: "Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai pe jos decât îngerii”, adică pe Isus..." (Evrei 2:9). Da, Isus a fost făcut asemenea lui Adam.  "Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi..." (Evrei 7:26). Acum, după înviere, El a devenit al doilea Adam (1 Corinteni 15:45).

3. Ce înseamnă că Isus S-a făcut sărac pentru noi, din scriptura 2 Corinteni 8:9? Cum S-a făcut sărac?

DECI "..dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor." 1 Corinteni 15:21
Prin această moarte  Isus a devenit "Mântuitorul lumii." 1 Ioan 4:14

Isus a murit pentru toţi

Apostolul Pavel spune că toţi oamenii au ieşit din "acelaşi sânge, din acelaşi om" (Fapte 17:26). Fiindcă toţi oamenii erau în Adam atunci când acesta a păcătuit, moartea unui singur om perfect a putut constitui preţul  răscumpărării pentru Adam şi pentru tot neamul omenenesc. Acesta este un aspect deosebit de înţelept în economia divină, fiindcă altfel, pentru a-i răscumpăra pe toţi, trebuia câte un răscumpărător pentru fiecare om. "Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru toţi" (Evrei 10:10 -- traducerea nouă). Apostolul Pavel iarăşi spune: "...Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi." (Evrei 2:9)  Biblia nu face nici o excepţie, spune că el a murit pentru TOŢI.
Ce implică aceasta, ce înseamnă că El a murit pentru toţi? Aceasta înseamnă că toţi care au trăit vreodată pe acest pământ trebuie să aibă o ocazie de a veni în armonie cu Dumnezeu. Înseamnă că acea veste bună care a fost vestită de înger este pentru toate popoarele.  În faţa lui Dumnezeu  "nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus." Galateni 3:28

Acest subiect al răscumpărării este foarte bine ilustrat în viaţa lui Avraam, care a avut un singur fiu. Dumnezeu i-a încercat credinţa şi i-a spus să ia pe unicul lui fiu şi să-l aducă de jertfă. Avraam a fost credincios şi a ştiut că "Domnul poate să-l învie chiar şi din morţi, şi drept vorbind, ca înviat din moţi l-a primit înapoi". Evrei 11:17-19

4. Cum înţelegem că prin moartea unui om, Isus, toată lumea este eliberată din păcatul adamic?


Moartea lui Isus îi garantează fiecărui om o şansă la viaţă eternă. Întrebarea poate veni: dar cum moartea Lui le dă o şansă şi celor care au trăit înaintea Lui? Au beneficiat ei de moartea Domnului nostru? Acest aspect va fi studiat în urmărul punct, din 2 Timotei 2:6: "faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită". Acest aspect va fi studiat în lecţia următoare.


 

Întrebări generale

5. Ce înseamnă că Isus S-a dat ca Preţ de Răscumpărare?


6. De ce a trebuit Isus să fie făcut asemenea oamenilor, să vină pe pământ şi să moară pe cruce?


7. Ce înseamnă că Isus este al doilea Adam (1 Cor 15:45)?


8. Spuneţi ce scriptură sau ce explicaţie v-a plăcut mai mult din acest studiu, şi ce lucruri noi aţi aflat?


9. Aveţi unele întrebări sau lucruri care vi se par că nu sunt în armonie cu scripturile citate în această lecţie?

Numele şi prenumele           

       Adresa de e-mail              

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare