Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale

Lecţia 4: Vestea bună - Partea 2
 

    În lecţia trecută am început cu versetul din Luca 2:10: "Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul". Apoi am continuat cu explicarea Apostolului Pavel din 1 Timotei 2:5, 6: "Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită" Din această scriptură am văzut 3 puncte importante:
Isus S-a dat ca preţ de răscumpărare
Isus a murit pentru toţi
Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită

Acolo am discutat primele două aspecte legate de ceea ce ne spune Apostolul Pavel. Astăzi vom discuta aspectul al treilea:

Faptul acesta trebuia adeverit la "vremea cuvenită"

Deci, ce înseamnă că Isus S-a dat ca "Preţ de răscumpărare, şi faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită"? Chiar din verset înţelegem că Dumnezeu în "planul Său" (Efeseni 2:9 şi Efeseni 3:11) a pregătit un timp în care să dea ocazia ca oamenii să poate beneficia de moartea lui Isus, un timp când rasa umană să aibă ocazia să se bucure de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Isus. Deci, acea "vreme cuvenită" a fost înainte de a veni Isus? Desigur că nu. Atunci să vedem când este.

În cele două versete anterioare Apostolul Pavel ne lămureşte care este scopul lui Dumnezeu. 1 Timotei 2:4:  "...care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului". Ce observăm aici?  - Două lucruri importante:
Domnul vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi
Domnul vrea ca toţi oamenii să vină la cunoştinţa adevărului.

Aceste lucruri sunt foarte importante pentru a ne ajuta să vedem Planul lui Dumnezeu care ne include pe fiecare.

 În lecţia trecută am văzut că toţi oamenii sunt sub condamnarea morţii din cauza lui Adam şi numai prin Isus putem deveni vii, "toţi vor învia în Cristos" (2 Corinteni 15:22). Dar ce înseamnă "a fi mântuit", din 1 Timotei 2:4 şi din multe alte versete? Înseamnă exact ceea ce am menţionat, înseamnă a fi scos sau eliberat de această condamnare adamică sub care fiecare om se naşte. Apostolul Pavel ne spune: "Acum, deci, nu este nici o osîndire (condamnare) pentru cei ce sunt în Hristos Isus" (Romani 8:1), deci prin Cristos suntem salvaţi de acea osândire. "Cu toate că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos" (Efeseni 2:5), suntem "cumpăraţi cu sângele lui Cristos" din puterea morţii pe care a adus-o Satan în lume. 1 Corinteni 7:23.

Deci am văzut ce înseamnă cuvântul "mântuire" - a fi eliberat de jugul morţii adamice în care suntem născuţi (Romani 3:23).

Din versetul de mai sus am vazut că Domnul vrea ca toţi să fie mântuiţi din acea moarte. Apostolul Pavel spune în epistola sa către Tit: "Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat" (Tit 2:11). Acelaşi lucru îl spune şi Ioan Botezătorul  "Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu(Luca 3:6), şi Apostolul Petru plin de duhul sfânt de asemenea spune care este SINGURA cale de mântuire: "În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” Fapte 4:12

1. Cum înţelegem că prin Adam moartea a venit asupra tuturor oamenilor?

 Deci mântuirea poate veni NUMAI prin Cristos. Acum ne întrebăm:

Au fost mântuiţi oamenii care au trăit înainte de Isus? DESIGUR că NU. Înţelgem deci că timpul în care vor fi mântuiţi oamenii care au trăit înainte de Isus este în viitor. Ei vor fi înviaţi şi conform versetului din 1 Timotei 2:4, "Domnul vrea ca toţi oamenii să vină la cunoştinţa adevărului". Despre acest timp aminteşte profetul: "Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr" (Isaia 11:9). Despre acest timp le vorbea Apostolul Pavel celor din Atena astfel: "Pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate". Fapte 17:31  

2. Ce este harul lui Dumnezeu? Care este calea spre salvare din moartea adamică?

Chiar ca oameni născuţi în păcat, mintea noastră nu ne lasă să judecăm pe cineva care este orb; nu-l vom judeca de ce el nu poate merge bine. Înţelegem că nu poate din cauză că este orb. CU ATÎT MAI MULT Tatăl Ceresc nu judecă lumea în această stare de orbire în care se află. "A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia (Satan), ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu." 2 Corinteni 4:4

Apostolul Ioan spune referitor la salvarea tuturor oamenilor:
1 Ioan 2:2: "El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi."

Vedem aici 2 lucruri importante:
Isus a murit pentru păcatele noastre (adică ale celor credincioşi asemenea lui Ioan), şi
Isus a murit şi pentru păcatele întregii lumi.

Deci "vestea bună pentru tot norodul" este că ISUS A MURIT PENTRU TOŢI. Am văzut că acei care astăzi îşi predau voinţa lor proprie lui Dumnezeu şi Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor, apoi îşi iau crucea ca Să-l urmeze, sunt mântuiţi în prezent. Dar toţi ceilalţi, INCLUSIV aceia care au murit înainte de a veni Isus, vor avea ocazia să fie mântuiţi în împărăţia lui Dumnezeu care va fi stabilită pe pământ. "Vie Împărăţia Ta, facă-Se voia Ta pe pământ" (Matei 6:10).
Să ne gândim bine. Am văzut că poate fi iertare de păcate numai prin Isus; deci toţi cei care au trăit înainte de Isus trebuie să aibă o ocazie de iertare a păcatelor – învierea din morţi nu este iertare de păcate; învierea este numai o aducere înapoi din morminte a tuturor celor care au trăit.

3. Cum vor fi mântuiţi oamenii care au murit înainte de Isus?

Citim cuvintele Apostolului Pavel: "Ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi." 1 Timotei 4:10

Observăm din nou acele 2 clase separate  pe care le-am văzut şi în 1 Ioan 2:2
Mântuitorul tuturor oamenilor
Mântuitorul celor credincioşi

Vom analiza pe scurt aceste aspecte. Care sunt aceste două clase care vor fi mântuite? Evreii pe timpul Apostolilor erau foarte nedumeriţi de aceste aspecte ale mântuirii, cu atât mai mult cu cât ei erau condamnaţi şi de Legea lui Moise. Atunci Simon le spune:
Fapte 15:14-16: "Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-i poarte Numele...După aceea Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărîmăturile, şi-l voi înălţa din nou". Vedem aici câteva aspecte foarte importante:

Mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor
După aceea Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David

  Aţi observat? Simon răspunde direct la întrebare, arătând că "mai întâi" - implicând că pe urmă va mai fi ceva - Dumnezeu vrea să-Şi aleagă un popor care să-I poarte numele. Acest popor este numit în mod diferit în diferite părţi ale Bibliei:
"Turma Mică" - Luca 12:32
"Biserică" - Efeseni 5:27
"Mireasă" - Apocalipsa 22:17

Mai întâi este alegerea Bisericii, adică mântuirea celor credincioşi, prima etapă a mântuirii. Dar de ce sunt ei chemaţi ca să fie mântuiţi mai întâi şi în mod mai deosebit? Ei sunt chemaţi să fie împreună cu Domnul "la împărăţie şi la slava Sa(1 Tesaloniceni 2:12); ei sunt chemaţi să fie "împăraţi şi preoţi" cu Domnul nostru (Apocalipsa 5:10); ei "vor împărăţi pe pământ" (Apocalipsa 20:4). Aceştia poartă numele lui Dumnezeu, adică "sunt ambasadorii lui Dumnezeu" în lume. 2 Corinteni 5:20

4. Ce înseamnă cuvântul "Biserică", la ce se referă?

Dar dacă ei vor împărăţi pe pământ, peste cine vor împărăţi? Orice împărat are o împărăţie.

La aceasta răspunde Simon în cuvântarea sa. După ce Dumnezeu Îşi va alege acest popor, "Se va întoarce şi va ridica din nou cortul lui David", nu în mod special cortul literal al lui David, ci regalitatea sub Cristos, Cel pe care David Îl reprezintă, va fi restaurată, "pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate popoarele peste care este chemat Numele Meu", zice Domnul. Adică toţi ceilalţi care n-au fost chemaţi în prima etapă de mântuire. Despre aceste două clase ne spune şi Isus în Ioan 10:14. Întâi vorbeşte despre mântuirea celor credincioşi, Biserica, oile Lui: "Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine".  Apoi, să fim atenţi, El spune: "Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor." Ioan 10:16

5. De ce a ales Domnul oile ca să reprezinte pe credincioşii care Îl urmează pe El?

Repetăm: După ce Îşi va alege aceste oi ale Sale (acest popor care Să-i poarte Numele - Fapte 15:14), va aduce şi pe celelate oi, ceilalţi oameni care încă nu au primit mântuirea prin Cristos (1 Ioan 2:2).  Vedem deci menţionate din nou aceste două clase care vor fi mântuite în perioade diferite şi cu răsplăţi diferite.

Apostolul Pavel spune (1 Tim. 2:5, 6) că "acest lucru trebuia adeverit la vremea cuvenită". Această vreme cuvenită se referă atât la perioada în care Biserica, Mireasa lui Cristos, este aleasă din această lume, cât şi la perioada din viitor când toate neamurile vor vedea mântuirea Domnului. Despre acel timp Profetul Isaia spune în Isaia 35:10: "Cei izbăviţi (răscumpăraţi) de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!"

Observăm! Ei se vor întoarce cu veselie, cu bucurie şi cu biruinţă, şi acea bucurie va fi veşnică!!! NU se vor întoarce cu lacrimi şi plâns. De ce?  Fiindcă "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.Apocalipsa 21:4

Aceasta este "Vestea bună" pe care au adus-o îngerii la naşterea Mântuitorului nostru. "Vestea bună care este pentru tot norodul" este că orice naţiune şi "orice om care a trăit pe pământ să vadă Mântuirea" (Luca 3:6). Dar de fapt această veste bună dată de îngeri a mai fost vestită de multe ori în Vechiul Testament. Acum vom aminti numai un verset. Domnul i-a spus lui Avraam: "Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea"  (Geneza 22:18). Au fost toate Neamurile binecuvântate? DESIGUR CĂ NU. De ce? Fiindcă "mai întâi Dumnezu îşi alege un popor care Să-i poarte numele", şi apoi, prin acest popor, toate familiile pământului vor fi binecuvântate.

Raţionamentul Apostolului Pavel asupra acestui subiect este foarte clar şi explicit. El spune (Romani 14:9): „Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să stăpânească îsă fie conducător, să aibă comandaş şi peste cei morţi şi peste cei vii”. Adică, obiectivul morţii şi învierii Domnului nostru n-a fost să binecuvânteze, să stăpânească şi să restabilească numai pe cei vii din omenire, ci să I se dea autoritate sau control deplin şi peste cei morţi ca şi peste cei vii, asigurând  beneficiile răscumpărării Sale atât pentru unii cât şi pentru alţii. El „S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare îpreţ corespunzătorş pentru toţi”, pentru a-i putea binecuvânta pe toţi şi a da fiecărui om o încercare individuală de viaţă. Este absurd a pretinde că S-a dat pe Sine ca „preţ de răscumpărare pentru toţi” şi totuşi numai o mână din cei răscumpăraţi vor primi vreodată un beneficiu din el; deoarece ar însemna fie că Dumnezeu a acceptat preţul de răscumpărare şi apoi în mod nedrept a refuzat să acorde eliberare celor răscumpăraţi, fie că Domnul, după ce i-a răscumpărat pe toţi, n-a putut sau n-a vrut să realizeze scopul Său binevoitor originar. Statornicia planurilor lui Dumnezeu, nu mai puţin decât perfecţiunea dreptăţii şi iubirii divine, respinge şi contrazice un astfel de gând şi ne dă asigurarea că planul originar, binevoitor, a cărui bază este „preţul de răscumpărare pentru toţi”, va fi pe deplin realizat la „timpul cuvenit” al lui Dumnezeu şi va aduce credincioşilor binecuvântarea eliberării de condamnarea adamică şi posibilitatea de a se întoarce la drepturile şi libertăţile fiilor lui Dumnezeu, aşa cum le-au avut înainte de păcat şi de blestem.

Alte detalii şi aspecte vor fi studiate în lecţiile următoare. 

Întrebări generale

6. Ce înseamnă a fi mântuit? Dacă puteţi aduceţi şi alte versete care nu au fost menţionate.


7. Ce se va întâmpla cu milioanele de oameni care nu au avut ocazia să primească mântuirea prin Cristos, în special cu acei care au trăit înainte de a veni Isus?


8. Care este scopul lui Dumnezeu în "alegerea unui popor care să-I poarte Numele" - Fapte15:14?


9. Când şi cum îşi va avea împlinirea versetul din Luca 3:6: "Orice făptură va vedea Mântuirea"?


10. Aveţi unele întrebări sau lucruri care vi se par că nu se armonizează cu versetele prezentate în această lecţie? Ce lucruri importante aţi extras de aici (pe scurt)?

În legătură cu acest subiect vă invităm să vizionaţi filmul Pentru Această Cauză, care explică foarte detaliat acest subiect. Filmul se găseşte în meniul de sus la rubrica filme. Puteţi să-l vizionaţi după ce trimiteţi lecţia aceasta.

Numele şi prenumele      

Adresa de e-mail                  

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare