Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale

Lecţia 5: De ce permite Dumnezeu răul?
 

    Astăzi ne vom ocupa de această întrebare pe care şi-o pune fiecare om poate de multe ori în viaţă. Vedem şi auzim în fiecare zi despre dezastre naturale, inundaţii, tornade, cutremure, oameni care mor de

 foame, războaie şi revoluţii, acţiuni teroriste, omoruri ... şi lista poate continua mult. Toate aceste lucruri trezesc întrebări în minţile a milioane de oameni:

De ce Doamne, de ce? Oare nu-I pasă lui Dumnezeu?
Nu poate face El nimic să preîntâmpine aceste lucruri?
De ce nu face ceva, de ce Dumnezeu nu intervine?

Mulţi oameni buni negăsind răspunsuri satisfăcătoare au ajuns la concluzia că nu există Dumnezeu.

Să vedem ce zice înţeleptul Solomon referitor la aceasta:
Eclesiastul 8:16: "Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea ... am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare; oricît s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla; şi chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot nu poate să găsească."

Observăm? Nici cel mai înţelept om n-a putut să găsească un răspuns satisfăcător. Acum să vedem ce zice Iov cel răbdător în cuvintele lui către Dumnezeu:

Iov 10:3: "Îţi place să chinuieşti, să dispreţuieşti făptura mânilor Tale, în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?"

Şi Profetul Habacuc a spus (Habacuc 1:2): "Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?" Să privim la David, omul după inima lui Dumnezeu, în Psalmul 44:23: "Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezeşte-Te! Nu ne lepăda pe vecie!" Aici vedem că David îl acuză pe Dumnezeu că doarme, dar tot el mai târziu scrie în Psalmul 121:3: "Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita."

Aşadar vedem că nici chiar aceşti oameni ai lui Dumnezeu nu înţelegeau de ce permite El toate aceste lucruri, cu atât mai mult cu cât citim că Dumnezeu urăşte nelegiuirea (Psalmul 5:4, 5), adică este DREPT, ATOTPUTERNIC (Isaia 14:27), ÎNŢELEPT şi IUBITOR (Ioan 3:16).

1.De ce aceşti oameni credincioşi din trecut n-au găsit un răspuns satisfăcător la această întrebare? Daniel 12:8, 9; 1 Petru 1:10.

Credeţi că noi astăzi putem găsi răspuns? Dacă este un răspuns, unde îl putem găsi? Citim în Ieremia 33 "Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti." Vă puteţi închipui, Dumnezeul şi Creatorul întregului univers ne CHEAMĂ şi ne spune că dacă Îl vom întreba, ne va răspunde. Domnul nostru Isus de asemenea ne spune în Matei 7:7, 8: "Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide". ...Dar din păcate foarte puţini ajung să întrebe sincer pe Domnul aceste lucruri. Să fim siguri că Domnul Isus n-a exagerat când a spus "ori şi cine".

2.Care este calitatea importantă pe care trebuie să o avem, pentru ca Domnul să ne poate dezvălui adevărul?

În Cuvântul lui Dumnezeu găsim un răspuns la întrebare. 

Eclesiastul 1:13: "Mi-am pus inima să cercetez şi să adâncesc cu înţelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor." De asemenea în Eclesiastul 3:10 citim: "Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor." Ce înseamnă această îndeletnicire (altă traducere spune trudă) la care Dumnezeu supune pe oameni?
Acestea sunt condiţiile prezente din lume - suferinţă, întristare, nedreptate, furturi, minciuni, omoruri, calamităţi naturale, foamete, boală, moarte...trudă.

Ce spune înţeleptul Solomon despre aceste "îndeletniciri sau trudă"? Spune că "Dumnezeu supune pe oameni" la această trudă, ceea ce înseamnă că îi va fi benefică omului mai târziu, adică acum este ca o lecţie prin care trece omenirea. Cineva ar putea întreba: De ce trebuie să fie aşa lecţie grea? N-ar fi putut face Dumnezeu pe om cumva ca să evite păcatul şi răul, să nu treacă prin aceste experienţe grele? Să nu-i permită lui Satan să-l ispitească, să nu-i dea  omului posibiltatea de alegere?

  Desigur că ar fi putut!!! La Dumnezeu orice e posibil! (Matei 19:26) Dar nu acesta a fost scopul lui Dumnezeu cu privire la omenire. Dacă-l făcea aşa, omul era ca o maşină, un robot. Este greu pentru Dumnezeu să facă o maşină, un robot? Nu! Astăzi oamenii construiesc astfel de roboţi care fac exact ceea ce sunt programaţi să facă. N-ar fi fost mai bine ca Dumnezeu să facă o rasă de roboţi? Omul ar fi fost ca un sclav care ar asculta oarbeşte, fără să ştie de ce şi cum. 
Repetăm: NU, nu acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru om!

Ne amintim, Dumnezeu a făcut pe om un stăpân al pământului. Citim în Geneza 1:28:  "Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” David confirmă aceasta: "l-ai încununat cu slavă şi cu cinste" (Psalmul 8:5). Vă imaginaţi o maşină stăpân? Nu e posibil. Apoi citim că omul a fost creat "în chipul şi asemănarea" lui Dumnezeu (Geneza 1:26), ceea ce înseamnă:
Omul a fost PERFECT şi fără păcat, în chipul lui Dumnezeu
Omul a avut viaţă şi drept de viaţă şi n-a fost creat să moară
Omului i-a fost dată încă o caracteristică a lui Dumnezeu - voinţă liberă, cu alte cuvinte libertate să vorbească, să gândească, să aleagă.

3. Ce înţelegem prin voinţă liberă? Aduceţi alte versete ca dovadă, dacă găsiţi.

Dar cu această libertate vine şi pericolul de a alege răul, aşa cum a ales Satan. Şi omul prin inteligenţa lui trebuie să aleagă aşa cum spune Iov: "Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun." Iov 34:4.
Pentru ca omul să facă o alegere CORECTĂ şi DREAPTĂ, el trebuie să să aibă cunoştinţă despre ambele lucruri şi să le înţeleagă, precum şi să poată cunoaşte consecinţele şi rezultatele alegerii sale. De asemenea are nevoie de timp.
Tocmai aceasta a făcut şi face Dumnezeu. El, în înţelepciunea Lui, a pregătit o cale şi o ocazie, un PLAN (Efeseni 3:11) ca oamenii să poată înţelege binele şi răul. Dacă cineva ne-ar întreba dacă vrem să călătorim cu trenul sau cu avionul, un răspuns CORECT şi DREPT ar putea fi dat numai după ce am fi avut suficientă experienţă cu ambele. Dacă cineva a călătorit numai cu trenul, acesta NU ESTE ÎN POZIŢIA să dea un răspuns clar la această întrebare. Exact aşa este şi cu omenirea în privinţa înţelegerii BINELUI şi RĂULUI. De aceea numele pomului din grădina Edenului a fost "Pomul cunoştinţei Binelui şi Răului" (Geneza 2:17), adică mâncând din acel pom va avea ca rezultat cunoaşterea "Binelui şi Răului".

4. Este posibil ca omul să poate face o alegere CORECTĂ cunoscând numai binele sau numai răul? De ce?

Cineva ar putea spune: "Bine, dar acum viaţa e aşa scurtă şi noi vedem numai răul", de unde ştim noi cum este binele? Aceasta o aflăm din Marele Plan al Creatorului referitor la omenire.

TOŢI cei care au trăit şi au murit vor învia, vor fi făcuţi vii!!! Este aproape imposibil de crezut, dar dacă Îl credem pe Dumnezeu nu este greu, fiindcă citim în Cuvântul Lui prin apostol: "Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos" (1 Corinteni 15:22). Dar oare şi cei răi vor învia? DESIGUR. Apostolul confirmă: "Şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi" (Fapte 24:15). Isus ne spune la fel:  "Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui" Ioan 5:28.

DA! Toţi for fi făcuţi vii la întoarcerea Domnului nostru a doua oară, când El va stabili acea împărăţie pentru care creştinii s-au rugat de atâta timp să vină (Matei 6:10). Atunci toţi vor avea ocazia să ajungă la "cunoştinţa adevărului". De ce? Pentru că "în ziua aceea pământul va fi plin de cunoştinţa de Domnul, ca fundul mării de apele care-l acopăr" (Isaia 11:9). Atunci toţi vor ajunge să-L cunoască pe Domnul cu adevărat, "şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei" (Evrei 8:11). Deci omenirea va avea ocazia să cunoască şi binele. Numai după aceea "Dumnezeu va judeca lumea după dreptate" (Fapte  17:31). În curţile omeneşti de justiţie un om nu poate fi condamnat până când sunt ascultate ambele părţi. Ce credem, Dumnezeu este mai puţin corect decât omul? Nu. În Planul Său, Dumnezeu a prevăzut ca nimeni să nu poată fi condamnat la moarte până nu cunoaşte şi BINELE şi RĂUL.

5. Care este scopul lui Dumnezeu prin stabilirea Împărăţiei Lui?

Despre acel timp ne aminteşte Apostolul Pavel: "Căci firea a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o-cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu" (Romani 8:20, 21). El vorbeşte despre
O stare supusă deşertăciunii nu de voie, şi de
Slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu
Ce înseamnă o stare supusă deşertăciunii nu de voie? Înseamnă o stare în care am ajuns fără să fi voit noi, o stare în care ne-am născut.

Psalmul 51:5:  "Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea."

Romani 5:12:  "De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit..."

"NU DE VOIE" înseamnă că n-a fost o alegere individuală, ci este ceva ce am moştenit de le părinţii noştri, până la primul "tată al omenirii" - Adam. Dar citim despre acel timp din viitor când lumea va fi eliberată din această condamnare: „În zilele acelea, nu se va mai zice: „Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii(Ieremia 31:29). Adică, oamenii nu vor mai suferi din cauza părinţilor sau din cauza păcatului adamic. Exact opusul a ceea ce este astăzi.

Am văzut că prin experienţa cu răul de acum lumea va putea în viitor să aleagă în deplină cunoştinţă de cauză. Cineva ar putea întreba: "De ce această lecţie trebuie să fie învăţată prin experienţe aşa de grele?" Sunt patru moduri în care se poate  deţine sau se poate obţine cunoştinţă despre ceva:

1.  Intuiţie
2. Observaţie
3. Informaţie
4. Experienţă

Să le vedem pe rând

1. INTUIŢIA

Intuiţie înseamnă o înţelegere directă, nemijlocită, fără procesul gândirii sau necesitatea dovezilor. Intuiţia implică o cunoaştere completă a lucrurilor. Aceasta aparţine numai lui Dumnezeu. El nu are nevoie de observaţie, informaţie sau experienţă pentru a cunoaşte ceva. Să citim în Isaia 40:14: "Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură! Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea, şi I-a făcut cunoscut calea priceperii!" El are cunoştinţa în sine, INTUIŢIE.
Omul nu poate în nici un caz să pretindă că are puterea INTUIŢIEI complete.

2. OBSERVAŢIE

Acest mod sau metodă implică obţinerea cunoştinţei prin vedere, auzire, observare a lucrurilor, fenomenelor etc.

Chiar dacă este o metodă bună de obţinere a cunoştinţei, aceasta nu dă o lecţie sau o învăţătură permanentă şi completă. Este  bună si ne ajută să învăţăm unele lecţii, DAR NU TOATE lecţiile.
Ştiaţi că acesta este modul în care îngerii din ceruri obţin cunoştinţă, în special cunoştinţa despre bine şi rău?
1 Corinteni 4:9:  "Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, nişte osîndiţi la moarte; fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni."  Apoi Apostolul Petru confirmă: "Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească". 1 Petru 1:12.

Da, acesta este modul în care îngerii învaţă lecţia binelui şi răului, dar pentru oameni nu este suficient numai acest mod.

6. Cum putem noi învăţa prin observaţie?

3. INFORMAŢIE

Pentru a obţine cunoştinţă prin informaţie trebuie să ni se comunice verbal, în scris sau mimico-gestual. Informaţia este metoda pe care a folosit-o Dumnezeu în Eden. Citim:
"Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină". Geneza 2:16.  

A fost informaţia despre consecinţele rele ale neasculării suficientă în cazul primilor noştri părinţi? NU! Această metodă o vedem folosită de multe ori în familiile cu copii. Părinţii încearcă să protejeze copiii atrăgându-le atenţia, şi într-o oarecare măsură reuşesc, DAR NU COMPLET.

La fel şi pentru cunoaşterea RĂULUI şi BINELUI nu este suficientă numai această metodă.

7. Care este dezavantajul acestei metode?

4. EXPERIENŢĂ

Aceasta este metoda de obţinere a  cunoştinţei prin practică, având experienţă directă. Această modalitate de a învăţa Răul şi Binele este mai grea şi mai anevoioasă, dar rezultatele sunt cu mult mai bune. Este metoda cea mai sigură, care mai târziu se va dovedi a fi o binecuvântare. Apostolul Pavel confirmă aceasta.
Evrei 12:11: "Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii." Da, într-adevăr experienţa este cea mai bună şi mai completă metodă de a învăţa ceva, după cum spune şi proverbul, "Experienţa este cel mai bun învăţător".

Să luăm un exemplu: focul. Copiii mici sunt atraşi de lumina şi culoarea focului, fără să ştie ce consecinţe grave ar fi implicate dacă ar atinge flăcările sau jăraticul. Ce ar face un TATĂ IUBITOR şi ÎNŢELEPT când ar vedea cum copilul lui ar vrea să atingă focul? L-ar trece printr-o mică experienţă, luându-i mânuţa şi apropiind-o de foc, dar la o depărtare care să nu-i facă rău. După aceea copilaşul va şti că arde şi nu se va mai apropia prea tare de foc. Aşa este şi cu permisiunea răului: omul învaţă din aceste experienţe cu răul o lecţie pe care nu o va uita niciodată şi-i va fi de folos pentru o alegere corectă. Domnul a permis răul, ştiind că are puterea şi mijloacele de a-l opri când acesta ar ajunge la limitele lui cele mai severe, şi că poate scoate din el o mare şi veşnică binecuvântare. Şi când ne raportăm la experienţele noastre de acum, vedem cum Domnul nu permite mai mult decât este necesar pentru pregătirea noastră. Iată ce zice apostolul: 
1 Corinteni 10:13: "Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda."

  8. Care este scopul experienţelor pe care le permite Domnul în viaţa noastră?

Şi după ce omenirea va învăţa lecţia Răului, Domnul va stabili mult promisa Împărăţie, când "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21:4.

După aceea orice făptură va vedea gloria Domnului şi numai atunci se va împlini Scriptura din
Apocalipsa 5:13:  Şi pe toate făpturile, care sunt în cer (îngerii), pe pământ (lumea), sub pământ (morţii care vor fi înviaţi), pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!

Binecuvântat să fie NUMELE Dumnezeului care a întocmit un PLAN aşa de minunat

Întrebări generale

9. Cum înţelegem că firea (omenirea) a fost supusă deşertăciunii nu de voie.  Rom 8:20, 21?


10. Citind în cartea lui Iov, în special în primul şi în ultimul capitol, vedem vreo legătură între experienţe lui Iov şi experienţele omenirii?


11. În opinia voastră, care este cea mai bună metodă pentru a învăţa lecţia răului?


12. Cum aţi răspunde dacă v-ar întreba cineva de ce permite Dumnezeu răul în lume? Pe scurt dacă se poate.


13. Aveţi unele întrebări sau lucruri care vi se par că nu sunt în armonie cu referinţele scripturale prezentate în această lecţie?

Numele şi prenumele      

Adresa de e-mail
 
              

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare