Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale


Lecţia 7: Împărăţiile acestei lumi
 

Subiectul acestei lecţii este împărăţiile acestei lumi.

Ne amintim că la început Dumnezeu a creat omul şi i-a dat în stăpânire peste tot pământul, adică l-a făcut rege al pământului. Citim în Geneza 1:26: "...El să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Şi David spune: "şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste" (Psalmul 8:5). Ştim că din cauza neascultării omul şi-a pierdut dreptul de rege al pământului, a pierdut paradisul, a pierdut atât coroana cât şi împărăţia. De asemenea ştim că mai târziu Dumnezeu Şi-a ales un popor dintre toate popoarele pământului - poporul lui Israel. Citim în Amos 3:2: „Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului".

Împărăţia lui Israel a fost o împărăţie tipică a lui Dumnezeu: "Solomon a şezut pe scaunul de domnie al Domnului". 1 Cronici 29:23.

Dar cu naţiunea lui Israel s-a întâmplat la fel cum s-a întâmplat cu Adam. A pierdut acea favoare şi împărăţie din cauza neascultării. Ultimul rege al Israelului a fost Zedechia, când poporul Israel a fost dus în robie. 

"Şi tu, domn nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „La o parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălţat, şi ce este înălţat va fi plecat! Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea, şi în mâna căruia o voi încredinţa.Ezechiel 21:25-27.

Astfel acea împărăţie tipică a lui Dumnezeu a luat sfârşit şi de atunci Dumnezeu a permis împăraţilor lumii acesteia să guverneze. Biblia numeşte acea perioadă "Vremurile" sau "Timpurile Neamurilor". Luca 21:24: "Vor cădea sub ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor."

Înainte de a intra în detalii referitoare la această perioadă numită în Biblie "Vremurile neamurilor", să vedem versetul din Ezechiel, citat mai sus: "Dar lucrul acesta nu va avea loc loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea, şi în mâna căruia o voi încredinţa". Suntem de acord cu toţii că aici este vorba despre venirea lui Isus, dar nu la prima venire, când a venit şi a murit pe cruce, ci la a doua Sa venire. Domnul Isus Şi-a învăţat ucenicii să se roage pentru împărăţia care va fi stabilită în viitor: "Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ." Matei 6:10.

Observăm? Isus i-a învăţat pe apostoli să se roage pentru o împărăţie aici pe pământ. Când va veni acea împărăţie? Să vedem câteva profeţii din cartea lui Daniel capitolul 2 şi capitolul 7, care ne vor ajuta să înţelegem mai mult.

 Citiţi Daniel 2:1-12

1. De ce s-a mâniat  împăratul şi a vrut să piardă pe toţi înţelepţii Babilonului?

Citiţi Daniel 2:13-23

  2. Cum a putut şti Daniel ce a visat împăratul şi ce a însemnat visul?

Când se prezintă înaintea împăratului, Daniel spune:

 "Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri; şi Cel ce descopere tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci ca să se dea împăratului tâlcuirea ei, şi să afli ce-ţi doreşte inima să ştii". Daniel 2:28-30.

Vedem  aici un exemplu de umilinţă. El a spus că visul şi înterpretarea sunt de la Dumnezeu, nu prin înţelepciunea lui.

Apoi citim despre visul împăratului:

Daniel 2:31-35: "Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, şi de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare. Capul chipului acestuia era din aur curat; pieptul şi braţele îi erau din argint; pântecele şi coapsele îi erau din aramă; fluierele picioarele, din fier; picioarele, parte din fier, şi parte de lut. Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâni, a izbit picioarele din fier şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot pământul."

Ce înseamnă acest vis, ce reprezintă cele patru părţi ale corpului?
Ce reprezintă piatra care a distrus chipul? De ce a distrus chipul?

Să citim interpretarea visului:

Daniel 2:37-40: "Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă. El ţi-a dat în mâni, ori unde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul din aur! După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi din aramă, şi care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăţie, tare ca ferul; după cum ferul sfărîmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi."

Deci acele 4 părţi ale corpului reprezintă 4 împărăţii mondiale, prima dintre ele fiind chiar Babilonul. Mai jos vom face o schemă în care vom arăta aceste patru imperii mondiale (în capitolele următoare din cartea lui Daniel sunt descrise mai clar; noi vom reda în rezumat).

Metalul Partea corpului Ce reprezintă
Aur Capul Imperiul Babilonian
Argint Pieptul şi braţele Imperiul Medo-Persan
Aramă Pântecele şi Coapsele Imperiul Grec
Fier Picioarele Imperiul Roman

  3. Care imperiu era la putere când a venit Domnul nostru Isus pe pământ să moară pentru noi?

Amestecul lutului cu fierul (din care erau făcute picioarele) reprezintă amestecul bisericii cu puterea civilă a Imperiului Roman. Reprezintă o ALIANŢĂ între "fier şi lut", după cum citim:

Daniel 2:41-43: "Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte din fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Şi după cum degetele de la picioare erau parte din fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul."

Să vedem acum expresia "fierul amestecat cu lutul".

Fierul este Imperiul Roman şi conducerea lui CIVILĂ
Lutul este Biserica şi conducerea RELIGIOASĂ, care a pretins a avea autoritatea să stabilească împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Matei 6:10.
Deci Imperiul Roman în ALIANŢĂ cu Biserica Romană au format acea uniune despre care vorbeşte Daniel, cu numele de SFÂNTUL IMPERIU ROMAN.
Ce reprezintă cele zece degete de la picioare? Acestea sunt împărăţii şi imperii separate care mai târziu au cucerit întreaga lume: Imperiul Britanic, Francez, German, Rus, care s-au pretins a fi creştine. La fel cum lutul este o imitaţie a pietrei, tot aşa aceste imperii au fost numai o imitaţie a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Dar să vedem ce se întâmplă după aceea:
Daniel 2:44, 45: "Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâni, şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică.

Ce este piatra?
Piatra este împărăţia adevărată pentru care ne rugăm cu toţii în fiecare zi "Vie împărăţia Ta".
Vedem că Piatra s-a dezlipit fără ajutorul vreunei mâini, ceea ce înseamnă că dezlipirea ei nu este o lucrare omenească, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Piatra, împărăţia, mai întâi nimiceşte, pune capăt acestor împărăţii omeneşti, şi apoi se face "un munte mare, şi umple întreg pământul".
Despre Împărăţia lui Dumnezeu vom studia mai detaliat în lecţiile următoare.
Deci acesta este visul lui Nebucadneţar referitor la împărăţiile care au urmat după el.

  4. În care din aceste Împărăţii ne aflăm noi acum? Care este Împărăţia sau Imperiul universal care urmează?

Să mai vedem un vis, pe care l-a avut chiar Daniel, strâns legat de visul lui Nebucadneţar. Cităm din Daniel Capitolul 7
Daniel 7:3:  "Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta."
Ce înseamnă aceste patru fiare? Daniel spune: „Aceste patru fiare mari, sunt patru împăraţi, care se vor ridica pe pământ." Daniel 7:17.
Fiarele reprezintă deci aceleaşi patru imperii mondiale despre care am discutat mai devreme.

Daniel 7:4: "Cea dintâi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea, până în clipa când i s-au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om, şi i s-a dat o inimă de om."

Aceasta reprezintă primul imperiu mondial - Babilonul. Să vedem acum de ce este folosit acest simbol.
Faptul că "semăna cu un leu" reprezintă puterea mare a Babilonului. Dar de ce avea aripi de vultur?
"Aripile de vultur" - reprezintă înălţimea puterii la care a ajuns Imperiul Babilonian, după cum citim şi în Daniel 4:22: "eşti tu, împărate, care ai ajuns mare şi puternic, a cărui mărime a crescut şi s-a înălţat până la ceruri, şi a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului".
"Până în clipa când i s-au smuls aripile" - arătând că puterea şi autoritatea lui Nebucadneţar a fost luată, după cum citim în Daniel 4:31: "Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia!"

  5. De ce s-a luat împărăţia din mâinile lui Nebucadneţar? Daniel 3:1-16; 4:27.

"A stat drept în picioare ca un om, şi i s-a dat o inimă de om" - reprezintă experienţele lui Nebucadneţar după cele "şapte timpuri" în care a trăit ca un animal. După ce i-a revenit raţiunea, a slăvit pe Dumnezeu. Despre acest lucru citim în Daniel 4:34-37.

Citim despre fiara următoare:

Dainel 7:5:  "Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într-o rînă; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s-a zis: „Scoală-te, şi mănâncă multă carne!
Aceasta reprezintă Imperiul Medo-Persan. De ce este reprezentat prin urs?
Medo-Perşii foloseau o tactică de război de a înconjura inamicul şi a-l prinde în mijloc. Exact aşa face ursul, îşi "îmbrăţişează" prada până nu mai poate respira.
"Avea trei coaste în gură între dinţi" - la fel cum alte fiare îşi mănâncă prada, Imperiul Medo-Persan a cucerit alte trei împărăţii şi apoi a devenit imperiu mondial. Cele trei împărăţii cucerite de Medo-Perşi sunt:
Imperiul Egiptean
Imperiul Lidian (Turcia de astăzi)
Imperiul Babilonian
Scoală-te, şi mănâncă multă carne!” - reprezintă puterea care i-a fost dată pentru a "mânca" Imperiul Babilonian, după cum citim şi în Daniel 5:28, 31: "Împărţit, înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită şi dată Mezilor şi Perşilor!
 
Apoi citim despre a treia fiară:
Daniel 7:6: "După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s-a dat stăpânire."
Această fiară reprezintă Imperiul Grec.
"O alta ca un pardos" - aceasta este un simbol al grecilor, datorită rapidităţii cu care Alexandru cel Mare a cucerit lumea, asemenea leopardului care este cel mai rapid animal de pe pământ!!!
"Avea pe spate patru aripi ca o pasăre" - aceasta arată cum Alexandru cel Mare a putut cuceri lumea într-un timp aşa de scurt datorită ajutorului a patru dintre generalii săi.
"Fiara aceasta avea şi patru capete" - aceasta arată că odată ce acest imperiu a cucerit aproape întreaga lume, Alexandru a murit la o vârstă tânără (32 ani) şi împărăţia lui a fost împărţită între cei patru generali. Citim despre aceasta în Daniel 11:4.

Ajungem acum la a patra fiară:
Daniel 7:7: "După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari din fier, mânca, sfărîma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne."

"Fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică" - această fiară era cu totul deosebită de celelalte. Era aşa de urâtă încât nici nu i s-a putut găsi nume. Ea reprezintă Imperiul Roman, care a fost extrem de puternic, fără precedent în istorie, a întrecut orice armată din trecut.
"Avea nişte dinţi mari din fier" - asemenea fiarelor care îşi sfâşie prada cu dinţii, imperiul Roman a folosit metode şi tactici militare care au întrecut orice alte metode şi tactici din trecut, şi aceasta l-a făcut aşa de puternic.
"Şi avea zece coarne" - reprezintând 10 diviziuni ale Imperiului Roman. Fiecare diviziune avea un conducător. De exemplu, ştim că Palestina era condusă de Irod (Luca 23:7; Fapte 23:13).

  6. Ce este specific la a patra fiară? Ce este specific la Imperiul Roman?

Celelalte caracteristici ale acestei fiare vor fi comentate în lecţiile următoare.

Am văzut că Dumnezeu a luat împărăţia din mâinile lui Adam când acesta a păcătuit. Apoi o perioadă a avut legături speciale cu persoane individuale, patriarhii. După aceea Şi-a ales un popor - pe Israel. Dar din cauza neascultării, El a luat împărăţia din mâinile lor şi a permis acestor imperii mondiale să domnească până când va veni  "Acela care are drept la ea, şi în mâna căruia o voi încredinţa”. Ezechiel 21:25-27.

Prin aceste lecţii Domnul îi dovedeşte omului că el singur nu se poate conduce, că împărăţiile şi orice formă de conducere umană nu pot aduce pace şi linişte. Numai Împărăţia lui Dumnezeu va putea aduce bucurie, linişte şi pace pe întregul Pământ.

În lecţia următoare vom studia despre "piatra care a distrus chipul", adică despre Împărăţia lui Dumnezeu.


Întrebări generale

7. Cine a fost primul reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ?

8. De ce a luat Dumnezeu împărăţia din mâinile lui Israel?


9. Care a fost scopul lui Dumnezeu în faptul că a permis ca cele patru imperii mondiale să conducă lumea?


10. Spuneţi ce verset sau ce explicaţie v-a plăcut cel mai mult din acest studiu, şi ce lucruri noi aţi aflat?

Numele şi prenumele      

Adresa de e-mail
 
            

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare.